www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200405.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

K opravené budově přibude tělocvična

Ze zastupitelských klubů

Peníze za kraslice pomohou dětem

Školka jako každá jiná?

Ozvěny jednoho divadelního odpoledne

Nový systém udrží čisté ulice

Nadvláda Střešovic v nejvyšší florbalové soutěži pokračuje

Speedway Grand Prix na Markétě

Petynka zahajuje sezónu v novém

Dopravně přetížené Vokovice hledají řešení

Operu Zlatovláska hrají děti

„Vlastinka“ pokřtila hřiště vítězstvím v trojboji

„Suchdol se o nás nestará“, tvrdí Sedlečtí

Čarodějnický rej oživil „Kulaťák“

Třídění odpadů se stává nezbytnou nutností

Historie skautských oddílů patří k Praze 6

Mladí fotbalisté vyrůstají na Marjánce

Pamětní deska připomene hrdiny i skautské ideály

ČVUT má sportoviště pro studenty i veřejnost

Dětský den na Babě bude pro všechny

Nová železniční linka pražské integrované dopravy

Talentové zkoušky pro budoucí výtvarníky

Umíte skákat na kole?

Slovo starosty

Matematická soutěž Šikula

Výlet v květnu

SMS NEWS aneb městský rozhlas „do kapsy“

Den otevřených dveří Městského soudu v Praze

Ceny volných bytů vyvolaly velký zájem

Z historie Prahy 6 - Lysolaje

Sběratelé se vracejí na Prahu 6

Bengálský básník má bustu ve své ulici

Bengálský básník má bustu ve své ulici

Busta bengálského básníka a filozofa, nositele Nobelovy ceny za literaturu Rabindranátha Thákura, kterou Praze darovala Indická republika, byla slavnostně umístěna v ulici, která nese jeho jméno.

Místostarostka Marie Kousalíková s indickým obchodním radou Velvyslanectví Indické republiky Rameshem Chanderem, kteří sochu v areálu vysokých škol odhalili, se shodli na tom, že není důstojnějšího místa, neboť Thákur se věnoval vzdělávání a výchově. „V této čtvrti se prolínají stavby a poselství významných světových státníků a vojevůdců s idejemi filozofů a básníků. Odhalením busty Thákura chce Praha 6 nejen potvrdit svou péči o kvalitu prostředí své čtvrti, ale především vzdát hold této osobnosti, celebritě celosvětového člověčenství“, uvedla Marie Kousalíková. Na závěr slavnostního aktu zazpívala bengálská umělkyně paní Rita D. a celý program doplnil i dětský pěvecký soubor Sedmihlásek, který pro tuto příležitost nacvičil indickou píseň.

Bengálský básník, prozaik, dramatik, hudební skladatel, malíř a filozof Rabindranáth Thákur žil v letech 1861–1941. V roce 1901 založil školu, v níž spojoval indické a evropské kulturní tradice a výchovné metody. Zasazoval se o sociální rovnost, odsuzoval kastovní systém, prosazoval humanistické ideály, které spojoval s mystickým pojetím lásky a s božskou prozřetelností. Thákur Prahu osobně znal. Dvakrát ji navštívil, a to v letech 1921 a 1926, a v české metropoli přednášel. Skladatele Leoše Janáčka, který byl mezi posluchači, inspiroval k napsání článku a zkomponování chorálu Potulný šílenec, který Thákurovi věnoval.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz