www.praha6.cz
email

Pieta nad zemřelými

Motolský hřbitov již potřetí přivítal pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu. Věnce zde položili jak starosta Prahy 6 P. Bém, tak i ministr obrany J. Tvrdík, senátor Žantovský, náměstek primátora O. Kechner, duchovní T. Halík a řada dalších osobností kulturního a politického života.

Na společném pohřebišti v areálu hřbitova u krematoria v Praze-Motole byly komunistickým režimem v minulosti tajně „likvidovány“ urny s popelem popravených politických vězňů. V 50. letech, kdy stoupal počet popravených politických odpůrců, jevilo se režimu jako výhodnější zbavovat se jejich těl zpopelněním. Nejdříve ve Strašnicích, později v Motole. Podle tehdy platného nařízení byly urny s popelem skladovány ve věznicích. Teprve po r. 1958, kdy rozkaz ministra vnitra toto soustřeďování uren uvolnil, začalo jejich postupné předávání k uložení do země. Nikoliv však do rodinných hrobů, ale do společné jámy v Motole, která se stala místem posledního odpočinku popravených a ve vězení zemřelých politických vězňů. Vše se dělo v co nejpřísnějším utajení, beze jmen, pod pouhými čísly a v několika etapách. Například ještě 5. 5. 1965 bylo z pankrácké věznice do Motola převezeno 78 uren. Celkový počet uren převezených do Motola se však dosud zjistit nepodařilo.

Kříž a prostý nápis: OBĚTEM KOMUNISMU dnes v Motole zve k zastavení a k tichému zadumání, k zapálení svíčky, položení kytičky. Kdokoliv tak učiní, jako by říkal: Nezapomínáme. I nadále jste s námi. Vaše smrt za svobodu země, v níž žijeme a žít budou naše děti, nebyla zbytečná.

Letos tímto shromážděním začíná i Týden obětí zločinů komunismu organizovaný Konfederací politických vězňů, která svou činností navazuje na organizaci K 231 z roku 1968. Konfederace chce i nadále seznamovat veřejnost se zločiny minulosti, na které by se nikdy nemělo zapomenout, a pojmenovat konkrétní zločince, převážně z řad StB, kteří nebyli dosud veřejně za zločince označeni.


 

Položením věnce u krematoria v Praze- Motole 19. 5. 2002 uctil památku obětí komunismu také starosta městské části Praha 6 Pavel Bém. Bylo to již třetí pietní shromáždění v tomto areálu, kde na společném pohřebišti byly komunistickým režimem v minulosti tajně „likvidovány“ urny s popelem popravených politických vězňů. Dlouho se o tom nevědělo a teprve po odhalení bylo předloni pohřebiště pietně upraveno a nově zpřístupněno veřejnosti.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz