www.praha6.cz
email

Renault pomůže Domovu v Liboci

V květnu byl Domovu svaté Rodiny v Libocké ulici v Praze 6, kde pečují o mentálně postižené, slavnostně předán „sociální automobil“ Renault Kangoo.

Nový vůz bude velkým pomocníkem pro jeho obyvatele a nahradí více než 10 let staré vozidlo, které již nevyhovuje. Byl pořízen díky sponzorům, kteří se na jeho nákupu finančně podíleli. „Auto bude sloužit k převozu jídla do druhého objektu Domova na Petřinách,“ sdělila ředitelka Ludmila Ledererová.

Domov sv. Rodiny v Liboci převzal v květnu sociální automobil zakoupený díky sponzorům.

Sponzorské vozy jsou nepřehlédnutelné díky své pestrosti – reklamním samolepkám. „Jsme toho názoru, že každá firma, která během několika let zdomácněla na našem trhu a úspěšně u nás podniká, by mohla nebo měla alespoň malou částí pomoci těm, kteří jsou nějakým způsobem handicapovaní a jejich ‚startovní čára’ je buď velice omezená nebo ve skutečnosti vůbec neexistuje,“ říká ředitel reklamní agentury Kompakt, spol. s. r. o., která projekt zrealizovala. Podobné vozy můžeme vidět po celé České republice. Od roku 1997 bylo předáno v různých typech zařízení, jež pečují o mentálně a tělesně postižené děti a mládež, Pečovatelským službám a Domovům pro seniory již 75 podobných vozů.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz