www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200403.pdf
(formát PDF, velikost 3.8 MB)

Přestaň a vyhraj 2004

S předsedou komise územního rozvoje Jiřím Hermannem

Pozvánka na velikonoční koncert

Město uklízí Šárku i Hvězdu

Centrální katolická knihovna zve na výstavu

Opět začíná jarní program na Hanspaulce

Šance i pro ty, kterých se dosud privatizace netýkala

Žáci ZŠ Emy Destinnové na anglo-německém jazykovém večeru

Muzeum v čistírně láká návštěvníky i filmaře

Handicapovaný cyklista chce bojovat mezi zdravými

Rekonstrukce Ladronky se rozjíždí

Benefiční koncert cimbálové muziky HRADIŠŤAN s Jiřím Pavlicou

Informace o volbách do Evropského parlamentu v m. č. Praha 6

Výzva občanům Prahy 6

Výlety v dubnu

Termíny a oblasti velkého jarního úklidu

Pamětní deska uctí skauty

Ze zastupitelských klubů

Velký úklid začíná

Inspirujte se i pomozte na velikonoční výstavě

Rozvíjejte své ctnosti

Kdo chce sociální byt, musí pracovat

Čistá šestka po celý rok

Turnaj v šachu otevřel radní remízou

Do Hermelínské ulice se vrátí zdravotní středisko

Rada podpořila další část okruhu

Ulici Na Ořechovce čeká rekonstrukce

Černé okénko

Granty na protidrogovou prevenci za více než milion

Masopust rozsvítil zimu

Vítejte na nových www stránkách

Ze zastupitelských klubů

Dubový Mlýn v Šárce bude dalším objektem k bydlení

Všem seniorům i juniorům…

Díky projektům se zvýší bezpečnost v ulicích

ZŠ Lysolaje připravuje oslavy 70. výročí založení

Slovo starosty

Šárka by potřebovala více přístupových cest

Sedlečtí chtějí k Praze 6

V okolí čističky už nebudou obtěžováni hlukem

ZŠ Petřiny-jih opět otevírá sportovní třídu

Cena hlavního města Prahy byla udělena občanovi z Prahy 6

Centrum volného času M. Montessori má za sebou deset let

V parku u břevnovského kláštera bude odpočinková zóna

S předsedou bezpečnostní komise Oldřichem Kužílkem

Kotlářka míří na vrchol

Granty v ekologické oblasti rozdány

Policie si „posvítí“ na zloděje aut

ZŠ Červený Vrch pracuje s budoucími prvňáky

Pozvánka na velikonoční koncert

V parku u břevnovského kláštera bude odpočinková zóna

Ohlédnutí za uskutečněnými akcemi DDM na Bílé Hoře

Maraton na kolech přilákal nové závodníky

Na Vítězném náměstí přibude nový památník

Kde získat kalendář

Projekt florbalových tříd ZŠ B. Juáreze a Tatranu Střešovice

Prodej bytů se opět posunul vpřed

Výstava o Karlu Krylovi

Přestaň a vyhraj 2004

Mezinárodní soutěž pro kuřáky

Kouření se stává obrovskou celosvětovou epidemií. Přibližně polovina kuřáků na následky svého kuřáckého návyku zemře a polovina z nich ztratí okolo 20 let života. Již nyní se odhadují počty úmrtí na následky kouření na více než čtyři miliony ročně. Naopak přestat kouřit se vyplatí a nikdy na to není dost pozdě. Zdraví se začne zlepšovat okamžitě. Soutěž pro kuřáky Přestaň a vyhraj je metoda, která pomáhá velkému množství lidí v jejich úsilí přestat kouřit. Letos půjde o největší praktickou globální akci k odvykání kouření, jaká se kdy konala. Předpokládá se, že se jí účastní více než 100 zemí ze všech kontinentů, a do soutěže se přihlásí nejméně 1 milion účastníků. Z pohledu kuřáka je to významná příležitost, poskytující mu impulz k rozhodnutí přestat kouřit a podporující splnění tohoto úmyslu.

Podmínky účasti v soutěži:
Zúčastnit se může každý kuřák ve věku 18 let a více, který v den zahájení soutěže kouří alespoň jednu cigaretu denně po dobu nejméně jednoho roku. Zájemci o účast v soutěži vyplní přihlášku a zašlou ji na adresu:
Přestaň a vyhraj
Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10
Informace tel.: 267 082 328 nebo www.szu.cz

Do losování o ceny budou zahrnuti ti účastníci, kteří zašlou řádně vyplněné a podepsané přihlášky nejpozději do 30. dubna a kteří od 2. května do 29. května vůbec nebudou kouřit.

Přihlásit se mohou i nekuřáci, kteří získají do soutěže nejméně jednoho kuřáka.

Po skončení soutěže bude ze všech účastníků, kteří zaslali platné přihlášky, vy- losován vítěz. Ceny budou předávány na základě čestného prohlášení účastníka, že se po celou dobu soutěže zdržel kouření, potvrzeného svědkem. Dodržení závazku nekouření bude u vítězů ověřováno laboratorně.

CENA PRO VÍTĚZE V ČESKÉ REPUBLICE – ZAHRANIČNÍ ZÁJEZD
MEZINÁRODNÍ SUPERCENA – 10 000 DOLARŮ
 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz