www.praha6.cz
email

Skvělá družina Na Dlouhém lánu

Rodiče dětí ze školní družiny Na Dlouhém lánu slýchají od svých dětí často větu: „Mami, proč jdeš tak brzo?“. Družinu tu navštěvují v hojném počtu i žáci čtvrtých tříd, zdrží se klidně až do páté hodiny, a ti starší, kteří již do družiny nechodí, zajdou alespoň občas na návštěvu.

Proč? Protože je to tady baví. 
V kronice, kterou paní učitelky vedou s veškerou pečlivostí již třetí rok, se mimo jiné dočtete, že pořádají výlety (ten poslední byl do vesničky starých řemesel v Ostré nad Labem), že celý rok chodí jednou týdně bruslit, a že se to naučí každý, což děti na závěr sezony předvedou při karnevalu na ledě, že chodí společně do divadel, na koncerty a na spoustu zajímavých výstav.
V létě tráví odpoledne na velké školní zahradě, kde se mohou i osprchovat a v zimě, když napadne sníh, chodí bobovat a sáňkovat.
V každém oddělení hrají celoroční hru – za vzájemnou pomoc a pěkné chování vůči sobě sbírají body (nebo třeba mušle, pecky,…) a za ty si pak nakupují v „obchůdku“ paní učitelky různé drobné hračky a sladkosti. Paní učitelky je pořizují za peníze získané ze sběru kaštanů a žaludů, který každý rok pořádají pro přikrmování lesní zvěře.
Před Vánocemi se i tady pečlivě připravují na příchod „Ježíška“. Menší děti pomáhají při výrobě krásného papírového betlému, větší děti pečou a zdobí perníčky. Těmi si potom ozdobí stromeček.
Jako každý rok i letos se povedl. Byl krásný a navíc celý voněl perníkem. A dárky? Pod stromečkem se objevily různé hry a stavebnice od Klubu rodičů.
Velký dík za to vše patří vychovatelkám, které dětem program pečlivě připravují a vytvářejí tak prostředí plné radosti a pohody.

     N. Fochová

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz