www.praha6.cz
email

„Hyde Park“ je také na Praze 6

Nejen obyvatelé Střešovic získali na místě bývalého vojenského hřbitova nové zelené prostranství k procházkám a příjemnému výhledu na Svatovítskou katedrálu a Petřín. Park, jehož rekonstrukce přišla městskou část na 6,6 milionů Kč, leží mezi ulicemi Patočkova a Myslbekova.

Radnice ho „překřtila“ na Hyde Park, protože jsou zde ideální podmínky ke spontánním diskusím jako ve stejnojmenném londýnském parku. Při otevření se ale prozatím diskutovalo spíše individuálně, a tak si Praha 6 bude muset na své veřejně vystupující diskutéry ještě přece jen počkat.

Při rekonstrukci byly upraveny parkové cesty, osazeny keře a nové dřeviny, zatravněn svah, vybudovány okružní cesty a vyhlídka s kruhovými odpočívadly.
Dnes je celková výměra ploch zeleně udržovaných radnicí Prahy 6 téměř 200 hektarů a na nich se kromě parků nachází také 121 dětských hřišť, 16 sportovních ploch a 118 pískovišť. Proto je Praha 6 často označována za „zelenou“.

Radnice také připravila a průběžně realizuje střednědobý plán rekonstrukce ploch veřejné zeleně v rozsahu obnovy 4-5 ploch v jednom kalendářním roce. To v praxi znamená, že celkové náklady na údržbu a obnovu veřejné zeleně v Praze 6 v roce 1999 činily téměř 28 milionů Kč, v roce 2000 to již bylo přes 29 milionů korun a loni se částka navýšila o další milion. Zanedbatelné nejsou ani částky, které radnice vynakládá na obnovu dětských hřišť a sportovišť, které ročně činí kolem 3 milionů korun. Novou tvář dostalo několik parků v historické zástavbě městské části – především v památkové zóně Bubenče, Dejvic a horních Holešovic a v památkově chráněné oblasti Ořechovky. Po etapách se obnovuje park Na bývalém vojenském hřbitově na území pražské památkové rezervace. Dětská hřiště a sportoviště jsou zakládána a obnovována především v sídlištní zeleni – na sídlištích Petřiny, Červený Vrch a Dědina.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz