www.praha6.cz
email

Hotel Praha se letos možná dočká nového majitele

Na otázku, týkající se prodeje hotelu Praha, a. s., patrně již brzy budeme znát odpověď. Koncem loňského prosince bylo totiž ukončeno předkolo výběrového řízení, do kterého se přihlásilo dvaatřicet zájemců. 

Mezi nimi je přitom několik velkých renomovaných hotelových řetězců a kapitálově silných společností. I když mezi uchazeči o koupi stále převládá zájem ponechat v objektu hotelové služby, přece jen se přihlásil i jeden, který by podle našich informací chtěl hotel Prahu přebudovat na jakýsi luxusní penzion pro starší občany.

Skutečnost, že se našlo tolik zajímavých zájemců, mě naplňuje velkou vírou, že po devíti letech se konečně podaří celou transakci dovést do konce a ku prospěchu Prahy 6,“ říká k tomu starosta Pavel Bém. 

Poradce pro prodej hotelu, konsorcium renomovaných společností Squiare Sanders & Dempsey a Hailey & Baker, převzal již loni v květnu veškerou agendu spojenou s nabídkou hotelu a jeho následným prodejem do svých rukou. Přes celé léto byl pak prováděn audit a další přípravy pro to, aby hotel mohl být nabízen na mezinárodním trhu nemovitostí. Již tehdy byla také známa kritéria výběru: svou roli totiž hraje nejen cena, ale i další využití hotelu, aby se nemohlo stát, že „hotel by byl koupen a vzápětí prodán již bez účasti městské části, která by se posléze dozvěděla, že zde bude například kasino,“ zdůrazňuje starosta.

Nutno připomenout, že prodej hotelu se mimo jiné protáhl na několik let mimo jiné i pro své vnitřní dispozice, kdy je poměrně rozsáhlý prostor koncipován především spíše jako jakési kongresové centrum pro pořádání velkých sjezdů, než jako hotelové zařízení. Počet pokojů je vzhledem k velikosti hotelu a jeho nákladnému zabezpečení chodu malý, což může znamenat i vyšší náklady. Přesto hotel Praha, a. s. za poslední dobu vykazuje zisk. 

V dalším kole probíhajícího výběrového řízení se přistoupí mimo jiné i k vyhodnocování věrohodnosti jednotlivých uchazečů, jejich finančního zázemí a investičního záměru.

V dubnu či květnu pak proběhne druhé, již užší kolo, ve kterém budou posuzovány nabídky nejvhodnějších uchazečů a kolem poloviny roku by mělo být vybráno.

 „Nemusím snad zdůrazňovat, že prostředky získané prodejem budou dále použity na rozvoj naší městské části,“ dodává k tomu starosta.

 zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz