www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 12/2007

Začaly Vánoce Prahy 6
Desítky dospělých i dětí přišly přivítat adventní čas a rozsvítit vánoční stromy. Ty se letos rozblikaly hned na třech místech ­ v Břevnově, letos poprvé u Písecké brány, a na Vítězném náměstí pak strom s nejdelší tradicí, který je každý rok ověšen roztomilými ozdobami vyrobenými dětmi ze základních a mateřských škol z Prahy 6.

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

  • Bytový dům pro seniory Nová Ořechovka je otevřený a přivítal první nájemníky. Jste spokojen?
  • První adventní neděli se rozsvítily vánoční stromy. Městská část připravila opět bohatý program ve stanu. Jaké byste popřál lidem Vánoce?
  • Roky končící číslicí osm byly často v české historii dějinné mezníky. Neobáváte se příštího roku?

Pohotovost v Praze 6 od nového roku platí městská část
Lékařskou službu první pomoci (LSPP) pro děti a dospělé budou moci obyvatelé Prahy 6 využívat i příští rok, tak jak byli doposud zvyklí. Ale zřejmě jenom dočasně. Magistrát hlavního města, který dosud na provoz lékařské pohotovosti přispíval, od nového roku nedá Praze 6 ani korunu. Městská část proto připravuje varianty, jak na situaci zareaguje.

Radní Prahy 6 a 1 jednali společně
Radnice městských částí Praha 6 a Praha 1 našly společnou řeč v řadě témat. Spolupracovat chtějí zejména v oblasti dopravy, poskytování sociálních služeb nebo při deregulaci nájmů. Shodli se na tom radní při prvním společném jednání rad.

Přidejte názor na přestavbu radnice
Plán na rekonstrukci budovy úřadu městské části, kterou na začátku letošního roku schválili zastupitelé, začal nabírat konkrétní obrysy.

Vánoce v Písecké bráně
Zapálením první svíce na adventním věnci a rozsvícením vánočního stromu začal také letošní advent v Písecké bráně, který je novinkou ve Vánoční nabídce Prahy 6.

Zastávky budou bezpečnější
Pár týdnů musejí chodci i řidiči vydržet nepříjemnosti na Červeném vrchu na Evropské ulici, které způsobuje rozkopaná tramvajová zastávka. Výsledkem bude bezpečnější přecházení a rozšířená refýž odpovídající množství lidí, které se během dne na obou zastávkách pohybují.

Mladík zachránil plastiku
Stokilová bronzová plastika z kašny na Sibiřském náměstí by nejspíš skončila ve sběru nebýt duchapřítomnosti Tobiáše Judla. Pětadvacetiletý mladík z Prahy 6 výtvarné dílo poznal, když si jej bezdomovec odvážel Terronskou ulicí na kárce pryč.

Strahovský tunel je otevřen 10 let
Kdysi jedna z nejsledovanějších dopravních staveb v zemi, Strahovský tunel, slaví 10tileté výročí. 2. prosince 1997 byl otevřen po 12 letech budování.

Nová Ořechovka přivítala první nájemníky
Novou Ořechovku s 53 malometrážními byty nechala postavit radnice Prahy 6. Náklady na výstavbu dosáhly téměř sto milionů korun.

Střešovičtí se bojí odvětrání tunelu
Listopadové setkání radních Prahy 6 s občany Střešovic mělo nakonec jediné ústřední téma ­ výdechový objekt budoucího městského okruhu, který má být umístěn ve vilové zástavbě Střešovic na rohu ulic Nad Octárnou a U Laboratoře.

Rozhovor s Jiřím Vihanem předsedou komise

  • Městská část je zřizovatelem základních i mateřských škol v Praze 6. Je nabídka pro obyvatele a jejich děti dostatečná z hlediska kapacity a pestrosti?
  • Může komise pomoci rodičům orientovat se v nabídce, pomoci jim najít to nejvhodnější zařízení?
  • V Praze 6 byla otevřena soukromá základní škola Cesta v úspěchu. Podporuje městská část vznik takovýchto škol na svém území?

Waldorfská školka je po rekonstrukci
Z budovy, ze které opadávala omítka a do střechy zatékalo, se stala krásná mateřská škola, která dětem připomíná zámek. Městská část totiž v listopadu dokončila generální rekonstrukci waldorfské školky v Dusíkově ulici na Petřinách. Díky přestavbě bývalého služebního bytu na hernu získala školka další prostory a celková kapacita tak narostla o 20 míst na 125 dětí.

Dejvice mají nové náměstí a první garáže pod zemí
Rok a měsíc od poklepání základního kamene radní slavnostně otevřeli první obecní podzemní garáže v Praze 6. Současně s nimi Dejvice dostaly nově upravené náměstíčko mezi ulicemi Kafkova a Wuchterlova, které vniklo z nevzhledného betonového parkoviště.

Nadané děti mají vlastní školu
První soukromá základní škola pro nadané děti vyučuje na Petřinách. Prostory pro výuku má pronajaty v ZŠ Petřiny-jih, kde se třídy v listopadu slavnostně otevřely.

Vojenská nemocnice obhájila mezinárodní známku kvality
Ústřední vojenská nemocnice ve Střešovicích už podruhé získala mezinárodní akreditaci kvality. Známku Joint Commission International (JCI) jí mezinárodní komise udělila poprvé před třemi lety jako první nemocnici v postkomunistické Evropě. Soubor více než 360 standardů a 1500 ukazatelů péče a kvality se hodnotí vždy znovu každé tři roky.

Antonín Holý získal Českou hlavu
Světoznámý chemik z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a čestný občan Prahy 6, prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., obdržel v listopadu hlavní cenu projektu "Česká hlava" za celoživotní výzkum léků proti virům. O udělení nejvyšší ceny rozhodla česká vláda. Projekt Česká hlava, který má vyzdvihnout osobnosti české vědy, je domácí obdobou "Nobelových cen".

Prev centrum se stará již 10 let
Deset let existence oslavilo v listopadu o. s. Prev-Centrum, které sídlí na Břevnově a zabývá se primární protidrogovou prevencí, poskytováním terapeutických a poradenských služeb pro uživatele drog a jejich blízké.

Kotlářka bude mít šest drah
Stadion Kotlářka, který spravuje pražský Dům dětí a mládeže, prochází rekonstrukcí. Díky ní se zlepší celkové prostorové možnosti stadionu, které by tím pádem měly vyhovět stále narůstajícímu zájmu o sport mezi veřejností.

Na Marjánce se opět tančí po sedmdesáti letech

"Na Marjánce, tam se baletí " Už jen lidová píseň mohla donedávna připomínat, že usedlost Marjánka bývala centrem břevnovské zábavy.

www.praha6.cz
Ohlasy na změnu územního plánu

Vyjádření starosty Tomáše Chalupy
k podnětu pro územní plán týkající se vysokoškolských kolejí na Strahově a plánů na nový vysokoškolský campus v Ruzyni:

Předškoláci na ZŠ Petřiny-sever již začali se školou
Vstup do první třídy je pro děti a rodiče velkou událostí, ale také náročnou změnou. Právě proto organizuje ZŠ Petřiny ­ sever program pro předškolní děti. Jednou měsíčně ve čtvrtek od 16 hodin se děti mohou hravou formou seznámit s novým prostředím. Rodičům jsou přitom samozřejmě dveře také otevřeny.

Do školy v Bílé vlétne Bílý Motýl
Předvánoční čas nemusí být vždy spojován jen se zpěvem koled. Svědčí o tom projekt umělecké školy Harmonie z Prahy 6, která spolu se ZŠ a MŠ Bílá, Dětským pěveckým sborem Prážata a Komorním sborem Resonance, připravuje pro letošní advent uvedení hned dvou premiér dětského muzikálu Bílý Motýl.

Zemřela pečovatelka sestra Akvinela
V sobotu 10. listopadu ztratila Praha 6 jednoho ze svých nejvzácnějších a nejmilejších Čestných občanů, sestru Akvinelu Loskotovou, řeholnici kongregace Školských sester de Notre Dame a zakladatelku Domova sv. Rodiny, který se v Liboci a na Petřinách stará o naše postižené spoluobčany.

Léta v Legii spláchlo Beaujolais
Křest knihy Stanislava Gazdíka "15 let v Legii" proběhl v listopadu v Písecké bráně hned s pěti kmotry: zpěvákem Pavlem Bobkem, producentem Václavem Marhoulem, modelkou Martinou Dvořákovou, lékařem Lukášem Pollertem a provozovatelem Písecké brány Petrem Mändlem.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz