www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 4/2006

Vltava znovu zahrozila v Sedlci

Po čtyřech letech od historických povodní Vltava zazlobila znovu. Starosta Tomáš Chalupa okamžitě spustil režim ­ krizový plán, který má radnice Prahy 6 velmi podrobně zpracovaný, a to nejen pro případ povodní. Od 28. března, kdy byl v Praze vyhlášen II. povodňový stupeň, přešla radnice do pohotovosti. Do odvolání je pro zaměstnance radnice pracovní pohotovost 24 hodin denně. Na bezplatnou infolinku 800 100 290 volá 50 lidí denně.

Praha 6 smete zimu z ulic a chodníků

Po dlouhé a náročné zimě začal v Praze 6 úklid ulic, které je potřeba zbavit prachu, špíny a zbytků štěrku a soli. Jak je zvykem v posledních letech, městská část se připojuje k úklidu TSK a financuje úklid chodníků a těch vozovek, se kterými technická správa nepočítá.

Praha 6 má nejlepší webové stránky v kraji

Portál www.praha6.cz zvítězil v krajském kole celostátní soutěže Zlatý erb v kategorii Nejlepší webové stránky města a druhé místo má v kategorii Nejlepší elektronická služba.

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

 • Během měsíce čelila radnice dvěma vážným ohrožením. V jednom případě mohly a v druhém případě zasáhly do života občanů. Mluvím o povodni a výskytu ptačí chřipky. Nebylo toho v jednom měsíci příliš?
 • Jak pomohla vláda?
 • A co ohrožení ptačí chřipkou?
 • Rozhodnutí o garážích se odkládá

  O koncepci parkování a způsobech, jak vyřešit nedostatek parkovacích míst v Dejvicích, bude rozhodovat až nové zastupitelstvo po komunálních volbách. Na něm také bude záviset, zda se začnou budovat hromadné garáže pod Puškinovým náměstím. Proti jejich výstavbě na březnovém jednání zastupitelů opět protestovali zástupci občanského sdružení Puškinovo náměstí.

  Dejvická má zůstat tradiční hlavní ulicí

  Dejvická ulice dnes ­ to jsou hlavně banky a obchody. Po šesté hodině večer, kdy obchodníci a instituce zavřou, se ulice vylidní. Podle rozvojových plánů se časem obchodně komerčními zónami stane dostavěná část Vítězného náměstí a na druhé straně Špejchar, který bude zároveň dopravním uzlem. Tam se pravděpodobně přesune většina obchodních aktivit. Mezi nimi vede Dejvická třída. Jaká je její budoucnost? Stane se společenským centrem?

  Nový asfalt podruhé rozkopaný

  Zrekonstruovaná ulice U Laboratoře na Ořechovce má již druhou záplatu kvůli havárii plynu. V říjnu tady přitom nechala radnice definitivně opravit vozovku i chodník. Celý povrch plynaři udělají znovu.

  Ze zastupitelských klubů

  Zastupitelské dny jednotlivých klubů.

  Zastupitelé schválili rozdělení grantů

  Zdravotnictví, protidrogová prevence, zájmové aktivity a rekonstrukce sportovišť. To jsou oblasti, do kterých putují peníze z grantů městské části, jak je v březnu schválili zastupitelé.

  Mateřské školy v Praze 6

  Mateřské školy v naší městské části nabízejí široké spektrum školních vzdělávacích programů.

  Lidé sklady místo Ergonu nechtějí

  Nedostavěný areál Ergonu, jehož ocelová konstrukce léta "straší" v Ruzyni, by měla zmizet do konce června. Výběrové řízení, které vypsal magistrát, vyhrála pozemek firma Bredo. Podmínkou k získání pozemku je odstranění torza Ergonu. S tím firma již začala.

  Koncert k Mozartovu výročí

  Základní škola E. Destinnové v březnu uspořádala II. ročník pěveckého koncertu sopranistky Pavlíny Seničové.

  Stavební úřad nechal zlikvidovat černou stavbu

  Na černo postavený domek v Liboci rozebraly bagry. Demolici provedl stavební odbor radnice Prahy 6 poté, co pravděpodobný majitel ani stavebník přes opakované výzvy neplnil nařízení k odstranění stavby. Během bourání došlo k napadení úředníka z radnice.

  Loď tajemství vlastní divadlo Formanů

  Divadelní loď Tajemství už nebude patřit městské části, ale Divadlu bratří Formanů. Zastupitelé schválili smlouvu o jejím prodeji.

  Z libockého archeoparku zmizely ruiny

  Téměř přesně "do roka a do dne", jak poznamenal pan Valeš na setkání radních s občany Liboce, se podařilo radnici odstranit rozpadlé domky v areálu archeologického parku naproti libockému kostelu. Tak to slíbili její zástupci místním lidem, kterým se ruiny v blízkosti jejich domů nelíbily.

  Bývalá zelenina už má nájemce. Je definitivní?

  Příběh prostor bývalé prodejny zeleniny v domě v ulici Čs. armády 30 připomíná pohádku o zakleté princezně. Po třech letech se zdá, že bude mít dobrý konec a léta prázdný prostor, který je majetkem městské části, zaujme nový nájemce.

  Gymnázia v Praze 6 chystají přijímací zkoušky

  Dvě třetiny žáků základních škol v naší městské části směřují do gymnázií v Praze 6. O tom, kterou školu vybrat, si rozhodli již ve svých přihláškách. Zda se jejich přání splní, rozhodnou výsledky přijímacích testů v druhé polovině dubna. "Je potřeba věřit si a nebát se," říkají ředitelé gymnázií.

  Městská část Praha 6 vyhlašuje výtvarnou soutěž na návrh logotypu "100 let města Břevnova"

  V roce 2007 oslaví Břevnov 100 let od prohlášení městem. Kulturní a společenské akce budou vystupovat pod společným logotypem "100 let města BŘEVNOVA". MČ Praha 6 vypisuje výtvarnou neanonymní jednokolovou soutěž na ideový návrh logotypu akce. Logotyp bude umístěn na propagačním materiálu, na reprezentačních dárcích, na samolepkách, používán v tisku i masmédiích, v barevné i černobílé podobě, v digitalizované formě apod. Návrh bude obsahovat graficky zpracovaný nápis "100 let města Břevnova" a grafickou symboliku, grafickou zkratku, vyjadřující toto téma. Soutěže se může zúčastnit odborná i laická veřejnost bez omezení věku a vzdělání. Podmínkou v soutěži není žádná autorizace.

  Prospěšný adrenalin

  Na ZŠ Norbertov se soutěžilo s paragrafy. Škola se zapojila do projektu sdružení Aliance 18, který má zvýšit právní povědomí školáků, a to nenásilnou cestou, bez zbytečného mentorování. Soutěž Paragraf 11/55 děti bavila a zároveň jim přinesla mnoho užitečného.

  Opět je tu Hanspaulské dovádění!

  Na Hanspaulce dovádí děti i dospělí již osmý rok. Sobotní dopoledne promění školu a okolí v prostor, kde si hrají jednotlivci, děti i dospělí, dvojice i rodinné týmy. Soutěže jsou velmi různorodé, zaměstnají hlavu i tělo.

  Nebojte se Domova

  Sousloví "domov důchodců" zní stále ještě pro většinu lidí jako velký strašák. Časy se však mění a z ponurých smutných šedých budov se stávají aktivní otevřené domovy, pulzující životem.

  Výlet do hrazeného města Nymburka

  V sobotu dne 15. dubna se podíváme do města ležícího na břehu Labe - ­do Nymburka.

  Sokolu na Hanspaulce je už 75 let

  Tělocvičná jednota Sokol na tehdy budované Hanspaulce vznikla původně jako pobočka již existující jednoty Praha ­Dejvice.

  Permoník se probudil ze zimního spánku

  Celoměstská hra Permoník, kterou hrají děti v Praze 6 už třetím rokem, se probudila ze zimního spánku. Pro všechny účastníky, kteří vloni Permoníkovi napsali dopis nebo namalovali obrázek, byly na radnici připraveny dárky.

  Realitu i fantazii nabízí Písecká brána

  Jaro v Písecké bráně začíná letos hned několika zajímavými akcemi. Na své si přijdou milovníci fotografií i klasických olejomaleb.

  Semafor navštíví Pilarová

  Na návštěvu do Semaforu v dubnu zavítá zpěvačka Eva Pilarová. Bude dalším hostem pořadu Včera neděle byla. Tato legenda české populární hudby má blízko nejen k Semaforu.

   
  © NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
  Šestka
  oficiální noviny městské části Praha 6
  náklad: 56 000 výtisků
  vychází 11x ročně
  Registrační číslo MK ČR 13180
  Od března 2014 vydává:
  Úřad městské části Praha 6
  Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
  IČ: 00063703
  tel. 220 189 111
  www.praha6.cz