www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 3/2001

Já jsem vlastně Dejvice neopustil…
Na Praze 6 vyrostl, založil kapelu, prožil nejdůležitější chvíle, patřil do slavné hanspaulské muzikantské party, spolu s dalšími muzikanty proslavil Houtyš… Ivan Hlas i po letech, ač dnes bydlí na Barrandově, má „šestku“ stále rád a často sem jezdí. Za přáteli, za vzpomínkami… Jak jinak začít rozhovor než otázkou: 

Tvář země – krajina domova
K nedávné konferenci byla v Tereziánském křídle Starého královského paláce otevřena zajímavá a jinak i dosti neobvyklá výstava, jejíž název jsme propůjčili i našemu titulku. 

Z minulých století - Kaštany na Královské třídě
Pro dnešní pokračování našeho seriálu jsme vybrali dvě fotografie, pořízené před první světovou válkou na malém bezejmenném náměstíčku, které vzniklo postupným křížením dnešních ulic Pod Kaštany, Muchova a Srbská. 

Za výlety v březnu
Tentokráte na jih od České Sibiře se vydejte za slavnou historií a nevypustitelným rybníkem

Hanspaulské dovádění už potřetí
Hanspaulka je nejen rodištěm skvělých hudebníků, ale i kolébkou Hanspaulské fotbalové ligy, která je známá po celé republice. Stejně jako muzikanti, kteří koncertují všude možně po světě, tak i liga se hraje po celé Praze. A Hanspaulka zůstává stranou. Rozhodli jsme se, že se pokusíme situaci změnit a připravili jsme několik pohybových aktivit, přičemž chystáme i hudební překvapení. 

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR v Praze 6 
Blíží se jaro a s ním i první výlety 31 oddílů Junáka z Prahy 6 do probouzející se přírody. 

Plesy, plesy, plesy... a masopust taky
Měsíc únor, i když je jinak jeden z nejpošmournějších v celém roce, přesto vyzývá k radosti, křepčení, tančení a veselení se vůbec. Důkazem toho jsou dva plesy, z nichž první jako by symbolicky tento měsíc zahájil a druhý, jemuž předcházelo ještě masopustní řádění na Bělohorské, naopak ukončil. Hotel Pyramida se zaskvěl ve své slávě a přivítal zábavymilovné publikum…

Když věci vykonané promlouvají
ZŠ Bělohorská byla vždy součástí nějaké velké školy. Až od roku 1990 funguje díky aktivitě zdejších učitelů samostatně a nevede si rozhodně špatně. Komenského výzva: „Dej věci vykonané za sebe mluviti,“ kterou má škola nad svým vchodem, zde nabývá naprosto reálného významu. Jen v posledních dnech zde byly například slavnostně otevřeny podkrovní prostory, které nám pan ředitel Jiří Mikoláš ukazoval přibližně před rokem. „Tady bychom chtěli mít další třídy,“ říkal tehdy. A to se také skutečně podařilo. 

Krádeže aut jsou stále na špičce trestných skutků
Nejčastějším prohřeškem proti zákonu v loňském roce byly krádeže a vykrádání motorových vozidel. To vyplývá ze statistiky bezpečnostní situace za uplynulý rok. 

Po zimě přichází na řadu opět jarní úklid
V prvních dubnových dnech bude na Praze 6 zahájen úklid po zimním období, zaměřený na odstranění posypových materiálů. Občané by proto v těchto dnech měli respektovat přechodná dopravní značení a neparkovat na označených komunikacích.

Je potřeba oslovit i mladé lidi
Toto byla jedna z hlavních myšlenek, které zazněly na obvodní konferenci Českého svazu bojovníků za svobodu Prahy 6, jenž se konala předposlední únorový den.

Blýská se Kajetánce na lepší časy?
Pro razantní řešení neúnosného stavu barokní usedlosti Kajetánka se rozhodli radní a příslušní pracovníci úřadu m. č. Praha 6. Majitelům totiž dali na únorové schůzce, svolané přímo do budovy úřadu, jasné podmínky: buď se začnete o Kajetánku patřičně starat, nebo bude iniciováno vyvlastnění!

Lidé z domu Na Okraji jsou již klidnější, se stěhováním souhlasí
Nájemníky z panelového domu v ulici Na Okraji čekají od 2. dubna dva, nejvýše tři náročnější měsíce, po které nebudou bydlet ve svém. V jednom z nejstarších panelových domů totiž proběhne rozsáhlá rekonstrukce za celkem asi 14 mil. korun. Nájemníci i zástupci správní firmy SNEO se shodují: „nebude to jednoduché, ale je potřeba to udělat.“ 

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • V současné době je velmi aktuální otázka stěhování nájemníků z petřinského domu Na Okraji. V jaké fázi se nyní celá věc nachází?
  • S byty je vždy potíž a když máte sehnat naráz určitý počet, jde to asi dost těžko. Takže, jaké byty nyní máte připraveny?

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz