www.praha6.cz
email

Rada odsouhlasila Vypich s podmínkami

Po prostudování předložené dokumentace a posouzení všech dopadů na životní prostředí Prahy 6 souhlasili radní s realizací Komerčního centra Vypich. Podmínkou je však vybudování bezbariérového podchodu pod ul. Bělohorskou s výstupy na budoucí tramvajovou zastávku a výstupem v předpolí obory Hvězda.

Dalším požadavkem ze strany Prahy 6 je mimoúrovňové propojení pro pěší a cyklisty (lávky) s přírodním areálem Ladronka přes ul. Kukulovu a obnova poutní cesty s oboustrannou alejí mezi kaplemi č. 5 a 6 (Kukulova – Bolívarova) v jižní části pronajatého pozemku. Stavbu lávky ale bude nutné koordinovat s výstavbou břevnovské radiály.

Vzhledem k blízkosti obytné zástavby v ul. Bělohorské a s ohledem na zdraví obyvatel požaduje Praha 6 také přemístění plynové kotelny v západním objektu k jeho východní fasádě. Jak zaznělo na tiskové konferenci po radě, je to asi již šestý návrh komerčního centra, který rada posuzuje, a oproti původním rozsáhlým budovám se návrhy posunuly směrem k menší zástavbě městského typu, zahrnující také zdravotnické zařízení či možnosti kulturního vyžití.

Vyjádření městské části bylo zasláno příslušnému orgánu, kterým je odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz