www.praha6.cz
email

Budoucí podoba silničního okruhu rozčeřila názory veřejnosti, varianta J má naději

Kolem 3000 podpisů pod peticí iniciovanou městskými částmi Praha 6, 7, 8, 13 za výstavbu silničního okruhu v tzv. „suchdolské“ variantě se sešlo během letních měsíců. Kromě podpory veřejnosti se ovšem tato varianta dočkala souhlasu i všech 29 středočeských obcí.

Všechny obce projevili názor, že nechceme jakoukoliv variantu S. Když říkáme toto, musíme zároveň říci, že podporujeme variantu J. A čím dříve se začne s její výstavbou, tím lépe. Principiálně nám jde o to, že variantu J považujeme i při všech jejích nedostatcích za nejlepší,“ řekl k tomu například starosta Únětic Vladimír Vytiska. Podle něj je nutné vzít v úvahu také aglomerační okruh, který se buduje a měl by na silniční okruh kolem Prahy navazovat. „Mezi tím je někde varianta Ss, kočkopes, který není ani okruhem silničním, ani okruhem aglomeračním,“ dodal. 

Horoměřice zní jedním hlasem

Podobně se k této otázce staví i starosta Horoměřic Václav Kášek: „Obce na severu Prahy bojovali za trasu J ještě v době, kdy se u vás na šestce o této věci snad ani nevědělo. My jsme si tuto variantu, řekl bych snad dokonce před osmi devíti lety svobodně zvolili, a ani jeden občan není proti,“ uvedl Kášek. Jedním z jeho argumentů, proč se Horoměřice přiklánějí k této variantě je také to, že je dobře připravena a mohla by se již brzy začít stavět. „Dostavba tohoto okruhu je důležitou dopravní stavbou pro celou Prahu,“ zdůrazňuje starosta Prahy 6 Pavel Bém. „Víme, že se bude jednat o velkokapacitní komunikaci, která by měla pojmout denně více jak sto tisíc aut především tranzitní, ale také městské či příměstské dopravy, a pro niž je příhodnější použít rychlostního a tranzitního kruhu než přejíždět vlastní centrum Prahy. Dopravní zatížení pražských lokalit, jako např. Letné, Chotkových sadů, Patočkovy, Evropské, M. Horákové, Mariánských hradeb, je dnes na samé hranici únosnosti, a jakékoli další zvýšení by pravděpodobně vedlo k totálnímu dopravnímu kolapsu,“ upozorňuje Bém. Z jeho slov vyplynulo, že pokud nebude dále probíhat výstavba silničního okruhu navazující na v současné době dokončovanou část okruhu mezi m. č. Praha Řepy a Ruzyní, tak by zcela logicky tranzitní městská i příměstská doprava, využívající okruh z jižní a východní části města, dorazila na konec okruhu v Ruzyni a při neexistenci jeho pokračování by se musela rozptýlit v komunikacích Prahy 6, Prahy 7, případně Prahy 8 a 1. „To by znamenalo dopravní katastrofu,“ říká starosta.

Statenice chtějí bydlet

Suchdolská varianta byla přitom připravována již před šedesáti lety a je zakotvena v územním plánu. Prošla všemi nezbytnými připomínkovými řízeními, odbornými diskusemi a v současné době se k ní připojilo i všech 29 středočeských obcí, jejichž důvody jsou vesměs stejné. I ony totiž již mají schválené své územní plány a v mnoha z nich navíc preferují bytovou výstavbu, která by patrně musela alespoň zčásti ustoupit, pokud by se prosadila některá ze severnějších variant, vedoucích přes území, kde obce chtějí vybudovat bydlení. „My preferujeme rozvoj bytové výstavby a nemáme zájem, aby zde vznikala nějaká průmyslová centra, která by přišla zároveň s výstavbou některé z variant S. Proto jsme se přiklonili k variantě J, vedoucí přes Suchdol“, vysvětluje například starosta Statenic Jan Kopinec.

Dalším argumentem je, že jiná varianta by znamenala oddálení dostavby silničního okruhu o několik let. „Za největší úskalí nyní probíhajících diskusí považuji fakt, že pokud by měly hledat trasy nové, tak se pravděpodobně dostáváme do horizontu roku 2010, kdy by mohla pokračovat výstavba silničního okruhu a pak by nastalo přesně to, co jsem uvedl na začátku, tedy dopravní kolaps,“ vysvětluje dále starosta Bém.

I přes veškeré tyto argumenty se v poslední době rozpoutal značný boj mezi suchdolskými zastupiteli na straně jedné a dalo by se říci zbytkem zastupitelů a radních pražských městských částí. Do sporu vstoupil i středočeský hejtman Bendl, který se původně přikláněl také spíše k variantám S, ale zároveň respektuje vyjádření všech středočeských obcí. Také ministerstvo životního prostředí se ústy jednoho svého odboru vyjádřilo v neprospěch suchdolské varianty, ústy odboru ekologie krajiny se vyjádřilo ve prospěch této varianty. Argumenty hovořící o tom, že varianta J, vedená přes Suchdol zasahuje do chráněné oblasti sedleckých skal, blednou ve chvíli, kdy i severnější varianty zasahují do chráněných území, jako jsou například Větrušické rokle nebo oblast řežských skal. „Řešíme problém, který bohužel nemá žádné ideální řešení a v každé navrhované variantě je určitý kompromis nebo ústupek ideálu. Ale hledáme variantu pro životní prostředí co nejméně zatěžující a zároveň schopnou plnit funkci tranzitní silniční rychlostní komunikace, šetřící hlavní město Prahu v co největší možné míře. To je pro mě varianta suchdolská a tu také hodláme ze všech svých sil obhájit a prosadit,“ uzavírá starosta Bém.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz