www.praha6.cz
email

Zvláštní odměny členům volebních komisí

Vzhledem k mimořádné složitosti a obtížnosti zpracování výsledků voleb do Evropského parlamentu, kdy se předpokládá celonoční vytížení členů okrskových komisí ze dne 13. na 14. června, schválili radní Prahy 6 finanční dary pro členy volebních komisí.

Předsedové komisí tak celkem získají 1800 Kč, místopředsedové a ostatní členové komisí dostanou odměnu 1300 Kč. Celková částka, kterou za odměny zaplatí radnice ze svého rozpočtu, bude okolo 430 tis. Kč. Zájemci o účast v komisích se mohou stále hlásit na radnici – odbor kancelář městské části.
Ve dnech 11. a 12. 6. se uskuteční v České republice volby do Evropského parlamentu. Na území městské části Praha 6 je zřízeno 103 okrskových volebních komisí, které jsou do dnešního dne obsazeny 684 členy. Podle zákona mají členové okrskové volební komise nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce ve výši 800 Kč před zdaněním, předseda okrskové volební komise má nárok na 1000 Kč.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz