www.praha6.cz
email

Vzpomínka na generála Píku

Vojáci, politici a další hosté si připomněli 21. června před sídlem generálního štábu na Vítězném náměstí výročí smrti vlastence, vojáka a diplomata Heliodora Píky.

Přesně před pětapadesáti lety byl po vykonstruovaném procesu komunistickým režimem popraven ve věznici na Borech. Divizní generál Píka byl první v dlouhé řadě nevinných obětí justičních vražd z přelomu 50 let. Účastníci pietního aktu vyzdvihovali zejména vlastenectví a odvahu, kterou Píka během svého života nesčetněkrát projevil. „Dvacáté století poskytlo řadu možností osvědčit charakter nebo jej ztratit, generál Píka ve všech těchto zkouškách obstál,“ řekl náměstek ministra obrany Jaroslav Kopřiva. Někteří představitelé odbojářů a politických vězňů jsou nespokojeni s tím, jak se Češi s komunistickou minulostí vypořádali. Jak řekl ve svém emotivním projevu předseda Československé obce legionářské Antonín Špaček: „15 let po sametové revoluci jsou mezi námi stále (komunističtí) zločinci nejhrubšího zrna, jsou po nich pojmenovány ulice a někde snad stojí i jejich pomníky.“ Generál Heliodor Píka za 1. světové války bojoval v čs. legiích v Rusku. Po válce absolvoval vojenskou vysokou školu ve Francii a v Praze. Po nacistické okupaci Československa působil v odboji a orga-nizoval přechody do emigrace. V roce 1941 se stal náčelníkem čs. vojenské mise v tehdejším Sovětském svazu. Do roku 1948 pracoval jako zástupce náčelníka generálního štábu československé armády. V květnu 1948 byl zatčen a obviněn z velezrady a špionáže, v lednu následujícího roku odsouzen a 21. června oběšen.

Starosta Tomáš Chalupa za Městskou část Prahy 6 vzpomenul hrdinství vlastence, vojáka a diplomata Heliodora Píky, který byl komunisty odsouzen ve vykonstruovaném procesu a popraven.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz