www.praha6.cz
email

Domy ve starých Střešovicích jsou na prodej

Tři domy ve starých Střešovicích, protiprávně obývané Dobročinným spolkem medáků, se dočkají změny. Dva z nich chystá m. č. Praha 6 k prodeji, třetí půjde do výběrového řízení na pronájem.

Poté, co m. č. Praha 6 získala tyto tři nemovitosti od hl. m. Prahy do svého vlastnictví, rozhodla, že dva domy – čp. 79 a druhý čp. 946, prodá do soukromých rukou. Nový vlastník, který vzejde z výběrového řízení, bude ovšem muset dodržet regulační podmínky urbanistické studie zpracované doc. Mužíkem, týkající se možností úpravy zastavěné plochy a dalších stavebních zásahů. Třetí dům čp. 96, v němž doposud spolek medáků pořádal různé kulturní aktivity, bude ve výběrovém řízení nabídnut k dlouhodobému pronájmu. Podle slov starosty Pavla Béma se výběrového řízení mohou zúčastnit „všichni, kteří předloží projekt v souladu se zadanými podmínkami, přičemž jednou z nich je i využití ke společenským a kulturním akcím“. Cílem je podle starosty nalézt takového nájemce, který bude provozovat veřejně prospěšné aktivity, z nichž budou mít jak staré Střešovice, tak i ostatní části Prahy 6 prospěch. 

Nevyloučil přitom, že do výběrového řízení se mohou přihlásit i medáci. „Dobročinný spolek medáků zorganizoval manifestační aktivitu, v níž chtěl ukázat, že mu záleží na budoucnosti starých Střešovic. V tomto jsem s nimi jako starosta absolutně zajedno. Dokonce jsem s nimi zajedno a souhlasím i s panem farářem Pokorným, který vystoupil na zastupitelstvu na jejich podporu, i v přání, aby staré Střešovice měly v budoucnosti nabídku podobných kulturních aktivit. V jediném, v čem s medáky zajedno nejsem, je fakt, že domy obývají nezákonně a městská část, pokud chce dát průchod právu, nemá jako vlastník jinou možnost, než objekty uvolnit.“ Starosta však dodal, že nechce postupovat násilnou formou za účasti policie, a doufá, že se s medáky dohodne. Pokud by k dohodě nedošlo, dost možná by tato nutnost přešla na budoucí uživatele objektů.

Výběr nájemce bude posuzovat výběrová komise, kterou ustaví m. č. Praha 6 a v ní budou mít svého zástupce také občanská sdružení, která ve starých Střešovicích existují. Nyní se pro toto řízení připravují podmínky.

Domy ve starých Střešovicích byly postaveny již v 19. století. Minulým režimem byly určeny k demolici a na jejich místě měla vyrůst diplomatická čtvrť. Pozemky s nemovitostmi pak byly po roce 1989 dlouho dobu v majetku hl. m. Prahy, které již některé z nich prodalo. Praha 6 postupně usilovala o získání zbylých pozemků a objektů, především kvůli zachování zbytků zajímavé architektury, která dotváří místní kolorit.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz