www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201507.pdf
(formát PDF, velikost 4.3 MB)

Zastupitelé se shodli, kudy povede trať železnice Praha – Kladno

Rozhovor s Monikou Sárou Lindovou: „Musíme dělat správná rozhodnutí.“

Modernizovaná trať Praha – Kladno sníží dopravní zátěž Prahy 6

Dům dětí a mládeže dětem prodlouží léto

Šestka má svou mistryni republiky v gymnastice

Středisko pro nevidomé se o klienty stará už dvacet let

Hendikepovaný sportovec si z Jižní Koreje přivezl bronz

V lesích Hanspaulky proběhne Šárecký okruh

Sokol Střešovice slavil 130. výročí svého založení

Stadion Markéta nabídne v létě skvělé sportovní zážity

Fresh senior se připravuje na léto

Politická diskuze

Metropolitní plán dělí hlavní město podle charakteru lokalit: Praha 6 prezentovala svá stanoviska

Zhodnocení mimořádné události

Radnice se ohradila proti prodeji koupaliště v Tiché Šárce

Zastupitelé rozhodli o pomoci pro Nepál

Ještě v srpnu lze požádat o dotaci na vnitrobloky

Kvůli znečištěné vodě vznikne speciální komise

Proč je důležité připomínat si hrdiny minulosti?

Na Petřinách přijmou o stovku dětí víc

Nepropásnětě Ladronkafest 2015

Zastupitelstvo schválilo téměř dva miliony na kulturu

Radnice odměnila hasiče, který zachránil chlapce

Výlety pro seniory – podzim 2015

Středisko pro nevidomé se o klienty stará už dvacet let

Dvě desetiletí úspěšné péče o nevidomé a zrakově postižené má za sebou Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Za tuto dobu prošlo zařízením několik set klientů, jimž poskytuje tým zaměstnanců také sociální poradenství, zejména při řešení bytových otázek.

Středisko Dědina je jediné pobytové zařízení sociální prevence pro zrakově postižené v ČR. Služby poskytuje od r. 1995 jako odborné středisko SONS ČR, od r. 2001 je samostatnou obecně prospěšnou společností. Středisko bylo vybudováno díky finanční podpoře MPSV ČR, Magistrátu hl. m. Prahy a holandské nadace Care for Czech Republic.

Středisko poskytuje sociální rehabilitaci, sociálně terapeutické dílny, rekvalifikační kurzy a zaměstnává na vymezených chráněných pracovních místech těžce zrakově postižené.

Metodou práce je individuální přístup ke klientům a práce v malých skupinách. Výsledkem je získání pracovního uplatnění těžce zrakově postižených klientů. Proto se středisko Dědina věnuje programům zaměřeným na osoby v produktivním věku, tj. od 18 do 65 let.

„Pro těžce zrakově postižené organizujeme specifické rekvalifikační kurzy v pěti manuálních oborech (košíkářství, tkalcovství, keramika, kartonáž a drátování). Velice oblíbený je kurz Nevidomý a slabozraký masér, pro intelektuálně zaměřené zrakově postižené kurz práce na PC se speciálním software. Všechny kurzy mají akreditaci ministerstva školství, kurz masérů ministerstva zdravotnictví. Po ukončení rekvalifikace pomáhá středisko klientům nalézt konkrétní pracovní uplatnění," upřesňuje aktivity Střediska Marie Schifferová, projektová manažerka střediska. Tým Střediska poskytuje klientům také sociální poradenství, zejména při řešení bytových otázek.

Kdo se může stát klientem:

■ občan, který ztratil své původní zaměstnání v důsledku ztráty nebo vážného poškození zraku (diabetici, lidé s progresivní zrakovou vadou, po úrazech, neurologických operacích)

■ občan s dlouhodobým těžkým zrakovým postižením, který už vykonával své povolání za zvlášť upravených podmínek, toto zaměstnání však v důsledku změn na trhu práce ztratil

■ mladistvý, těžce zrakově postižený od dětství, který se připravoval na pracovní uplatnění ve speciální škole nebo integrovaně, ale z důvodu specifické situace ve svém regionu zaměstnání nenalezl

■ kombinovaně postižený (zrakově + mentálně nebo sluchově, tělesně postižený), u kterého je předpoklad, že po absolvování kurzu sociální rehabilitace a zácviku na jednoduchou manuální činnost bude schopen samostatného života a uplatní se v chráněném prostředí i po pracovní stránce.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Praha 6 Ruzyně, Šmolíkova 866, PSČ 161 00

Tel. 235 32 5353, email: dedina@dedina.cz, www. dedina.cz

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz