www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201305.pdf
(formát PDF, velikost 3.8 MB)

Praha 6 v šoku: Hlavní město dalo prozatím sbohem parkovacím zónám

ZŠ Červený vrch má zrekonstruované hřiště

Amos tour hledá všestrannou školu

Sociální sítě i internet vnímají děti jako hrozbu závislosti

Speedway Grand Prix

Tvrdá hudba v Popmuseu

Otec a syn vystavují fotografie v Písecké bráně

Ořechovka chystá festival pro děti a představení pro dospělé

Gratulace pro jubilanty

„Teď něco ze života“ ocenila porota prestižní soutěže

Vzpomínka na generála Balabána

Školky hlásí rekordní počet dětí u zápisu

Mobilní sanitka nabízí bezplatnou pomoc

Praha 6 je proti Šmejdům, připojila se k petici

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Hazard z Prahy 6 musí zmizet, je tu nezákonně

Obyvatelé Petřin chtějí více místa na parkování

Patočkovou již oběma směry

Chodníkový program pokračuje po zimní pauze

Letiště začíná další etapu opravy hlavní dráhy, skončí už letos

Informační tabule hlásí kolony v Praze 6

Noví majitelé bytů se již starají o vlastní dům

V Dejvicích vzniká The Blox a nový park

Koupaliště Petynka láká sympatickým vstupným

Pétanque pro seniory Prahy 6 od května na venkovních hřištích

Školky hlásí rekordní počet dětí u zápisu

Zápisy do mateřských škol v Praze 6 potvrdily velký zájem o umístění dětí ve školkách, letos největší za poslední roky. Do školek se hlásilo téměř čtrnáct set dětí nejen z Prahy 6, ale i ostatních městských částí a okolních obcí. Na otázky, jak si Praha 6 s rekordním zájmem poradila, odpovídá radní pro školství Ondřej Balatka.  

Radnice letos připravila společně s ředitelkami MŠ elektronický systém pro evidenci přihlášek. Jak se osvědčil?

Systém výrazně ulehčil administrativu přijímacího řízení. Rodičům také umožnil podat přihlášky do více školek, čím se zvýšila šance dítěte na přijetí do některé z nich, především pokud se jednalo o různé lokality. Někteří rodiče podali přihlášky i do více než deseti školek. 

Kolik dětí v září do školek nastoupí?

Momentálně je přijato 856 dětí s trvalým pobytem v Praze 6. Do konce května ještě řešíme odklady školní docházky a předpokládáme, že se počet přijatých ještě zvýší. V každém případě se podařilo do školek umístit všechny předškolní děti, jak je naší povinností. Přestože je mnohaletou ambicí radnice přijmout do školek všechny tříleté děti k 31. srpnu s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 6, počet nepřijatých dětí z Prahy 6 starších více než tři roky je letos 218. Na některé se ještě dostane. Pokud ne, musejí se rodiče obrátit na některé ze soukromých zařízení. 

Počet dětí hlásících se letos do školek je rekordní. Čím to je? 

Kromě stoupající porodnosti, na kterou MČ Praha 6 průběžně reaguje navyšováním kapacity míst ve školkách, nám s počty zamíchal nárůst počtu dětí ve školkovém věku, které mají trvalé bydliště v naší městské části. Ukazuje se totiž, že rodiče děti v době zápisů účelově přehlašují k trvalému pobytu na území MČ Prahy 6. Podle našich odhadů se to týká zhruba dvou stovek dětí, což je stejně, jako počet nepřijatých dětí do školek. 

Jak radnice tuto situaci hodlá řešit?

Podle vyjádření ombudsmana musíme mít k takovým dětem stejný přístup, jako k těm, co v Praze 6 žijí odmalička. Pro příští rok hledáme řešení, to však vyžaduje spolupráci magistrátu i určitou změnu legislativy.

Obecně je ale tento problém složitější. Do našich školek se hlásí děti ze satelitů kolem Prahy, které nemají vlastní infrastrukturu. Typickým příkladem jsou Roztoky, kde jsou školky přeplněné. Také rodiče, kteří dojíždějí za prací do Prahy, by zde chtěli mít umístěné dítě i ve školce. Radnice se ale musí starat hlavně o svoje občany. 

Dostalo se letos ve školkách i na děti mladší tří let?

Ano, ale pouze ve školkách, o které nebyl tak velký zájem. Na druhou stranu jsou lokality, například v Dejvicích a Bubenči, kde zájem násobně převyšuje kapacity školek. Tam se nedostalo ani na tříleté děti. I z toho důvodu Praha 6 již nyní plánuje rozšířit v příštím roce kapacitu MŠ Čínská. V letošním roce dojde k demolici MŠ Meziškolská, jde o jedinou z našich školek, jejíž obvodový plášť obsahuje azbest, a následně bude postavena modulová novostavba s kapacitou 112 míst.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz