www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201207.pdf
(formát PDF, velikost 3.3 MB)

Léto zahýbá dopravou, mění se trasy tramvají

Úspěšní žáci dostali pochvalu

Hrdina Fajtl se vrací prostřednictvím nové knihy

Informace pro provozovatele silniční motorové dopravy

Opravujete dům? Nezapomeňte vyřídit zábor chodníku

Fotbalista Masopust má u stadionu na Julisce sochu

Osud „dětí z Jenerálky“ připomíná pamětní deska

Karáskova knihovna jako lidské tělo

Praha sportovní v Písecké bráně

Výstava neopomíjí sídliště Petřiny a Červený vrch

V Semaforu hledají hyperaktivní Valerii

Výstava Popmusea nabízí průvodce popovou Prahou

Žáci Aritmy se prosadili ve Střešovicích

Jiří Ježek triumfoval dvakrát ve Španělsku

Malí cyklisté šlápli do pedálů

Manželské páry slavily výročí svatby

104 let oslavila paní Aloisie Faberová

ZŠ Červený vrch je další ekoškolou

MŠ Jílkova vítala léto

Pohár Prahy 6 měl rekordní účast dětí

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Nájmy budou od příštího roku různé, o ceně rozhodne kvalita bytu

Ředitelé škol a školek obhájili své pozice

Oprava dráhy pokračuje

Opravy na Letné změnily trasy tramvají, v červenci se uzavře Letenský tunel

MŠ Na Okraji oslavila 50 a nabírá nové děti

Praha 6 nabízí malé byty, výměnou za větší

Společenský večer Prahy 6 pomáhal

Buštěhradská dráha se opravuje, i kvůli shořelému mostu

Budoucí stanice metra mají definitivní názvy

Zastupitelé podpořili sport

Zelenou Malovanku lze podpořit peticí

Galerie Chodník má otevřeno stále

Senioři se bavili v zahradě

Mladí i slavní umělci zahráli ve Hvězdě

Tréninky pétanque pro seniory

Galerie Chodník v červenci: akademický malíř Oldřich Holub

Zelenou Malovanku lze podpořit peticí

Pár dnů před koncem školního roku navštívil autor projektu Zelená Malovanka (zazelenění a přemostění křižovatky Malovanka) Ing. arch. Jiří Opočenský Ekoškolu J. A. Komenského v Břevnově.

Žákům prezentoval nejen současnou podobu projektu, ale i jeho vývoj od roku 2010, kdy byl veřejnosti představen a radnicí Prahy 6 objednán k rozpracování. Žáci Ekoškoly se během následné diskuze zajímali zejména o vliv projektu na kvalitu života v bezprostředním okolí křižovatky. Diskuzi se žáky předcházelo o několik dnů dříve setkání s místními občany přímo u křižovatky Malovanka. Místní usilují o realizaci tohoto projektu nejen z důvodu snížení negativních dopadů automobilové dopravy na bezprostřední okolí (snížení hlukové a emisní zátěže), ale též upozorňují na stávající obtížnou překonatelnost křižovatky. Proto také zorganizovali petici za realizaci tohoto projektu. Petice je dostupná na několika místech Prahy 6 od Farmářských trhů, přes Píseckou bránu až po Ladronku a též na internetu na www.malovanka.eu

Za necelý měsíc od jejího spuštění petici podepsalo již více jak 300 převážně místních obyvatel.

Úřad městské části Prahy 6 se v červnu rozloučil s PhDr. Michaelem Popelem, dlouholetým školským radou. Zemřel po vážné nemoci ve věku nedožitých 65 let.

Na Úřadu MČ pracoval bezmála dvacet let. Významnou měrou se podílel na řešení koncepce vzdělávání v Praze 6 i na zajišťování významných akcí týkajících školství. Největší podíl měl na formování předškolního vzdělávání, byl spolehlivou oporou pro ředitele škol, zejména mateřských. Ještě na jaře připravil podmínky pro zdárný průběh 25 konkurzů na ředitele základních a mateřských škol.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz