www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201206.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Do parku a zámečku se po letech vrátil život

Informace pro vlastníky pozemků – co je potřebné vědět

Hvězdu navštívili šumavští záchranáři

Domov svaté Rodiny bude opraven do konce roku

Výstava „Mladí umělci Prahy 6“ 10. výročí tvorby Ateliéru Kaštan ve Skleněném paláci do 24. 6.

Výstava Taras 80 vzpomíná na mimořádného fotografa

Děti, čtete? Ptá se festival literatury a divadla

Žonglpárty na Vypichu

Ples i festival na Hanspaulce

Vlaštovkou hodil 50 metrů

Ceněný double pro SC Strahov

Vítězové na Vítězném náměstí

Od konce války uplynulo 67 let

Senioři se bavili sportem, překonávali hlavně sami sebe

Lidé vyzkoušeli, jak sportují postižení

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Do školek v září opět nastoupí víc dětí

Pro cestovní pasy mimo neděle každý den

První socha fotbalisty bude stát na Julisce

Záhony studentů již kvetou

Obecní nájem je vyšší, radnice ale poskytla slevy

Vstupné na Petynku zůstává jako vloni, senioři nově zdarma

Ocenění pro nejlepší policisty i zachránce života

Studenti se budou učit v zelené učebně

Poslední změny v územním plánu se dotkly také Prahy 6

Soutěž filmů o rizikovém chování ovládla ZŠ Petřiny-sever

Děti ze školek soutěžily pod olympijskými kruhy

Josef Zíma slavil 80 jako hajný Štětivec

Záhony studentů již kvetou

Bývalé pískoviště na Petřinách zdobí bergénie, bohyška, denivka podle vítězného návrhu studenta Michala Tichého. Vysadili je také studenti.

Bývalá pískoviště již zdobí nové záhony trvalek. Vysadili je tam studenti Střední odborné školy stavební a zahradnické podle vítězných návrhů svých spolužáků, studentů 3. a 4. ročníků zahradnického oboru.

Projekt Květiny dětí, jehož cílem bylo podpořit tvůrčí schopnosti mladých lidí a propojit je s praxí, vznikl na podzim, kdy studenti vytvářeli návrhy záhonů trvalek přímo na míru vybraným místům v ulicích Radimova, K Červenému vrchu a ve vnitrobloku Brunclíkova na Petřinách. Jednalo se o nepoužívaná pískoviště. Trvalky podle vítězných návrhů, které vybírala odborná porota, vysadili studenti denní nástavby. Na jejich práci se přišla podívat starostka Marie Kousalíková, která stála u zrodu projektu, i ředitel Střední odborné školy stavební a zahradnické Miloslav Janeček.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz