www.praha6.cz
email

Zvířata v muzeu

Netradičním počinem se 19. října předvedlo Muzeum hl. m. Prahy. Ve svých prostorách totiž k právě uplynulému 70. výročí zoologické zahrady v Troji otevřelo tématickou výstavu nazvanou Pražská zoo včera, dnes a zítra, která prostřednictvím dokumentů, fotografií i dalších materiálů přibližuje vznik a historický vývoj jedné z nejhezčích zoologických zahrad.

Pražská zoo byla založena již v roce 1920 a do funkce vědeckého ředitele byl ustaven středoškolský profesor Jiří Janda, který byl též pověřen jejím zřízením. Vybíral ze 14 míst a právě Troja mu padla do oka. Ještě dalších osmnáct let však trvalo, než se mohla otevřít brána do zahrady. Na osmihektarovém pozemku si tehdy návštěvníci mohli pouze o víkendech prohlédnout 91 zvířat. 

Dnes je rozloha celého areálu 58 hektarů a spolu s tím se rozrostl i počet zvířat. Podoba zoologické zahrady však stále není a také nikdy nebude konečná, protože tam, kde pobývají živí tvorové, musí být také životní koloběh neustále udržován a naplňován. Výstava potrvá do 17. 2. 2002, každý první čtvrtek v měsíci je otevřeno do 20 hod. a vstupné je pouze 1 Kč.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz