www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201204.pdf
(formát PDF, velikost 3.1 MB)

Jaro zaklepalo na bránu, chystají se akce pro veřejnost

Za vysloužilý elektroodpad dostanou hračky

Cvičení pro seniory se přesune ven

Komise pro bezpečnost vyrazila do terénu

Brána seniorům otevřená, začíná klub Fresh senior

Zahrady kláštera se otevírají, zdobí je obnovená oranžerie

Zahrady kláštera se otevírají, zdobí je obnovená oranžerie

Letiště Praha slaví 75 let

Kamera nad Prahou zajistila úspěch v soutěži

Hanspaulská škola slaví 80

Profesoři na podiu

Sezónu na Petynce zahájí řezbářské sympozium

Armáda i veřejnost si připomenula smrt hrdiny Morávka

Házenkáři Dukly válí

Projekt podpořil znevýhodněné žáky

Tvořily děti i rodiče

Trhy po zimě přilákaly tisíce kupujících

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 se o své nájemníky postará

Nemocné lípy v aleji nahradí nové stromy

Upravuje se místo pro Masopustovu sochu

Tunel Blanka bude hotov v roce 2014, i přes změny v termínech

Nové doklady si můžete vyřídit každý všední den

Jarní úklid v ulicích začal

Opravy chodníků pokračují

Cena Thálie opět v DD

Živnostníci z Prahy 6 mají ocenění

S papírovou vlaštovkou o titul

Ředitelé škol a školek musí znovu projít konkurzem

Šestka gratuluje ke stým narozeninám

Brána seniorům otevřená, začíná klub Fresh senior

Nová a zajímavá možnost trávení volného času se otevírá seniorům z Prahy 6. Městská část pro ně připravila klubová setkání Fresh senior, která se budou konat jednou za čtrnáct dní v Písecké bráně. A jak zní v podtitulu těchto setkání, jsou určena všem, kteří toho stále od života hodně čekají.

Senioři se mohou těšit na filmový klub, přednášky o architektuře i životním stylu a zdraví, koncerty, na setkání s významnými osobnostmi, ale i na výlety. „Touto aktivitou chceme vybídnout starší občany, aby volný čas trávili aktivně, ukázat jim, že nemusí sedět doma a že i v pokročilém věku mohou navázat nová přátelství,“ říká radní pro sociální oblast Petr Ayeboua. Starostka Prahy 6 Marie Kousalíková dodává, že radnice tímto krokem plní své sliby, ve kterých si problematiku sociální oblasti a seniorů stanovila jako svou prioritu. „Nejde jen o to, že se mají stavět domy pro seniory, důležité je nabídnout lidem možnost, jak kvalitně využít volný čas, kterého mají dostatek,“ říká starostka. Právě klub Fresh senior tuto možnost nabízí.

Prvním setkáním bude Filmový klubíček Ondřeje Suchého. „Jde o besední pořad, v němž se budu setkávat s fanoušky filmových hereček a herců doby byvší, s milovníky starých filmů a starých kin,“ říká spisovatel, textař a novinář Ondřej Suchý, bratr Jiřího Suchého. V rámci besed se budou promítat neznámé krátké filmy, které nejsou běžně vidět v kinech, ani v žádné z televizí. „Půjde o snímky z období od čtyřicátých let až po současnost, které jsou dílem buď členů Českého klubu kinoamatérů anebo známých osobností, například Jiřího Suchého, Miro Žbirky a jiných,“ dodává Ondřej Suchý.

Následující setkání bude věnováno architektuře, a to přímo architektonistickým a urbanistickým pokladům Prahy 6. Každému klubovému setkání, které bude vždy od 16 hodin, bude předcházet bezplatná sociální poradna. Během společenského odpoledne pak každý senior obdrží zdarma nápoj a drobné občerstvení.

Závěr prvního cyklu setkání bude patřit celodennímu výletu do Nymburka a Poděbrad 27. června. I ten bude zaměřen na poznávání zajímavé architektury. Z důvodu omezené kapacity je třeba se k zájezdu do Poděbrad a Nymburka přihlásit osobně v průběhu jednotlivých akcí nebo telefonicky na číslech: 773 033 503 / 220 189 613, a to nejpozději do 31. 5. 2012.

Všechna společenská a kulturní setkání v Písecké bráně organizuje ve spolupráci s Prahou 6 sdružení Porte o. s. Část besed Fresh klubu se bude odehrávat ve Skleněném paláci na náměstí Svobody .

Pokud se budou setkání líbit, radnice už nyní připravuje jejich pokračování až do konce roku.

Klub Fresh senior v Písecké bráně

11. 4. v 16 hod., Písecká brána
Filmový klubíček Ondřeje Suchého – I. díl

25. 4. v 16 hod., Skleněný palác
Přednáška z cyklu Města
Architektonické a urbanistické poklady Prahy 6

Nejmodernější městská část s unikátním a nepřekonaným urbanistickým řešením, zajímavé projekty 20. století, průmyslové památky, současná tvorba. Autor: Josef Vomáčka, nezávislý kulturní publicista

9. 5. v 16 hod., Písecká brána
Pavel Bobek a Malinaband – koncert v Písecké bráně

23. 5. v 16 hod., Skleněný palác
Procházka cyklus Města
Okolí Vítězného náměstí

Zajímavé stavby v Dejvické ulici (nádraží Dejvice, vložená náměstí, soubory budov MNO), na Vítězném náměstí (monumentální obytné i kancelářské budovy, významné realizace předních architektů), Skleněný dům, okolí Puškinova náměstí, kvalitní stavby Bubenče, bývalý Hotel International. Sraz u Písecké brány, provází Josef Vomáčka

6. 6. v 16 hod., Skleněný palác
Přednáška
Nadužívání léků a návykových látek v seniorském věku.

O problémech s nadužíváním léků a návykových látek u seniorů přednáší PhDr. Ivan Douda, vedoucí psycholog a supervizor Drop In, o.p.s.

13. 6. v 16 hod., Písecká brána
Filmový klubíček Ondřeje Suchého – II. díl

27. 6., Skleněný palác, odjezd v 8.30 hod.
Z cyklu Města/ Polabí
Dvojměstí Poděbrady – Nymburk, celodenní výlet autobusem

Příklad stavebního a podnikatelského lázeňského boomu v Poděbradech dvacátých let i dalšího vývoje až po dnešek, Nymburk a jeho nečekané historické stavební poklady, plavba lodí. Odjezd od Písecké brány, průvodce Josef Vomáčka

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz