www.praha6.cz
email

Letiště Praha v programu na snižování emisí CO2

Letiště Praha bylo díky aktivnímu přístupu k řešení dopadů letecké dopravy na životní prostředí přijato do programu Airport Carbon Accreditation, což je evropská iniciativa směřující k postupnému snižování emisí CO2.

Program Airport Carbon Accreditation má celkem 4 úrovně akreditace. Letiště Praha bylo přijato do první úrovně nazývající se Mapování. Nejdříve muselo zmapovat množství emisí CO2 vznikajících výlučně z provozů pod přímou kontrolou Letiště Praha. Nyní bude program pokračovat přípravou na vstup do druhé úrovně, kdy je nutné zpracovat analýzu, v jakých oblastech a jakými prostředky je možné dosáhnout redukce emisí skleníkových plynů. Poté budou následovat samotné kroky ke snížení emisí. Třetím stupněm této iniciativy je pak snaha do snižování emisí CO2 zapojit i obchodní partnery. Připojením do tohoto programu se ruzyňské letiště zařadilo mezi 16 evropských letišť, která vstoupila do iniciativy na prvním stupni, a pro něž je ochrana životního prostředí prioritou.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz