www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201011.pdf
(formát PDF, velikost 3.5 MB)

Volby vPraze 6 vyhrála ODS

Dětské kresby zaplnily bránu

Přínosem pro architekturu je náměstí a dům pro seniory

Zahrada Mülerovy vily má zahraniční cenu

Lidé se mohou podívat, proč třídit odpad

Slavné vily v knihovně

Chemie kolem nás

Vlastivědné vycházky

Ověřte si, zda jezdíte bezpečně

Rallye pojede večerní Prahou

Seniory přitahují počítače

Obnošené oblečení lze darovat

Cvičení pro seniory má další tělocvičnu

Knihovna na Dědině příští rok

28. října se slaví vznik ČSR, děti však mají prázdniny

Vznik Československa připomíná výstava

Sedmnácté břevnovské posvícení bylo veselé

Hanspaulský park má základní kámen a velké ambice

Koho lidé zvolili za své zastupitele

Pražské zastupitelstvo v novém složení

Senátorem je Petr Bratský

S novým senátorem po volbách

Tomáš Chalupa: „Chci tým šestkových srdcařů“

Podchod z Hradčanské není a zatím nebude

Stavba metra i dále omezí provoz na Evropské

Sníh z ulic opět uklidí sněhová pohotovost

Farmářské trhy vystřídají trhy vánoční

Nová autobusová linka 206 vede přes Dědinu do Šestky

Oslavili ulici bez aut

Školka „Stonožka“ se otevřela a má plno

Vokovice mají malé náměstí s fontánou

Z náměstí je romantický park

Opravené škole Interbrigády je 50 let

Fotografie pro Leontinku

Vznik Československa připomíná výstava

Před budovou Generálního štábu armády České republiky na Vítězném náměstí je umístěna nová výstava. Kolemjdoucím má připomenout zásadní okamžiky vzniku samostatného Československého státu i cestu, která k samostatnosti vedla.

Výstava je další ze série expozic věnovaných veřejnosti a bude instalována před generálním štábem do 30. listopadu. Formát výstavy pod názvem „Cesta k samostatnosti – 28. říjen 1918“ poskytuje dostatečnou plochu pro přiblížení nejvýznamnějších událostí posledních let existence rakousko-uherské monarchie od proslulého atentátu v Sarajevu až po pařížskou mírovou konferenci.

Mapuje jak události, tak kroky lidí, kteří se na vzniku samostatného státu podíleli – Edvarda Beneše, M. R. Štefánika, i Tomáše Garique Masaryka, kterému je věnována podstatná část výstavy. „Masarykova role je skutečně významná, protože on začal pracovat už v roce 1915. Masarykovo Československo se velmi brzy stalo sebevědomým, demokratickým státem, jehož koncepce a idea dodnes udivují svou nadčasovostí. Věřím, že záměr tohoto výstavního díla – připomenout cestu k samostatnosti a zdůraznit v ní vynikající roli československých vojáků – se podařilo naplnit,“ řekl v projevu při vernisáži armádní generál Vlastimil Picek, náčelník generálního štábu.

Autor expozice Jan Boris Uhlíř z Vojenského historického ústavu představil množství unikátních dobových dokumentů, které ještě nikdy nebyly zpřístupněny veřejnosti.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz