www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201010.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Radnice vystavuje Perspektivy Prahy 6, hledá se budoucí tvář Ruzyně

Ladronkafest dodal inspiraci

Senioři mohou zahnat nudu při nových aktivitách

Tenisté z Aritmy sklízí úspěchy

Na „šestce“ se hraje fotbalová liga

Český junior triumfoval

El Niňo vstoupilo do Ligy mistrů porážkou

Aritma hostila fotbalové reprezentantky

ZUŠ Ch. Masarykové otevřela nové sídlo a slaví 50 let

Podzimní sezóna v Kaštanu

Unikátní výstava ukáže spojení města a dopravy

Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Vlastivědné vycházky

Posaďte se k Hurvínkovi

Evropská se stala alejí slavných osobností

Zámeček Kajetánka ožívá, zatím opravami

Mezi vynikajícími učiteli je letos více mužů

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 6 a hl. města Prahy

Volby do Senátu

Zastupitelé jednali naposledy, také o letišti

Farmářské trhy do půlky října každou sobotu

Zrakově postižení testovali naváděcí systém

Kolem Blanky je klid, dopravu nyní omezuje stavba metra

Lidé jsou v Praze 6 spokojení s pořádkem, ale ne s parkováním

Děti chodí do nové školky vedle školáků

Kaple sv. Michala je opět krásná

Dům J. Seiferta i A. Eliáše neminete bez povšimnutí

Nové dráhy testovali sportovní kmotři

Čestnými občany jsou letos zpěvačka a výtvarník

Můj drahý národ český neskoná… zpívala Libuše

Dominik Duka promluvil o církvi i o svém volném čase

Lidé jsou v Praze 6 spokojení s pořádkem, ale ne s parkováním

Občané Prahy 6 jsou ve velké většině se zdejším životem spokojeni. Podle tří čtvrtin z nich se situace za posledních deset let zlepšila.

Průzkum názorů obyvatel Prahy 6 prováděla v srpnu společnost Factum Invenio. Provedla dva tisíce rozhovorů s lidmi staršími 18 let. Cílem bylo zjistit, jak šestkoví občané hodnotí život ve své lokalitě a změny, ke kterým došlo za posledních deset let. „Předmětem výzkumu bylo také zmapovat hlavní priority práce nové radnice Prahy 6 po komunálních volbách, tak jak je vnímají běžní obyvatelé,“ sdělil tiskový mluvčí radnice Martin Šalek.

Budoucí zastupitelstvo by se podle téměř poloviny obyvatel mělo věnovat především dopravě a parkování, následuje zdravotnictví, bezpečnost a sociální oblast. „Je klíčové znát skutečně názor většiny lidí, a ne jen nátlakových skupin, které se za většinový názor schovávají,“ domnívá se starosta Tomáš Chalupa.

Občané Prahy 6 jsou se životem v této městské části převážně spokojeni (92 %). Negativně hodnotí život na Praze 6 jeden z dvanácti obyvatel (8 %). Změny, které v průběhu posledních deseti let nastaly, lidé vnímají pozitivně. Téměř tři čtvrtiny (72 %) je hodnotí kladně, podle jejich názoru se situace zlepšila. Zhruba každý šestý obyvatel (16 %) se domnívá, že se víceméně od roku 2000 nic nezměnilo, situace zůstala stejná. 11 % lidí považuje současný stav za krok k horšímu.

Pořádek i zeleň chválí

Nejlépe hodnotí občané Prahy 6 oblast ekologie. Naprostá většina z nich pociťuje největší zlepšení v oblasti údržby městské zeleně (82 %). Tři čtvrtiny (76 %) respondentů spatřují změny k lepšímu v oblasti třídění komunálního odpadu a většina vnímá pozitivně také čistotu ulic a chodníků (71 %). Na opačném pólu hodnocení se nacházejí oblasti parkování a silniční dopravy. Vývoj hodnotí negativně dvě třetiny (65 %) občanů a změny v silniční dopravě vnímá kriticky zhruba polovina (51 %) z nich.

Zaměřte se na dopravu

Mezi dvě nejdůležitější oblasti, na které by se měla radnice Prahy 6 po komunálních volbách zaměřit, patří jednoznačně doprava a parkování. Jako prioritu pro příští práci radnice ji vnímá téměř polovina (47 %) občanů Prahy 6. S větším odstupem občané za prioritu označili zdravotnictví (26 %) a třetí nejčastěji zmiňovanou oblastí byla bezpečnost (23 %).

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz