www.praha6.cz
email

Čestní občané společně posvačili

Na příjemnou odpolední svačinu a milé popovídání se krátce po novém roce sešli čestní občané Prahy 6 se zástupci radnice.

Starosta Tomáš Chalupa popřál všem přítomným hodně zdraví a připomenul jim, jak si jich obec váží. „Doufám, že budeme mít příležitost se letos hodně setkávat, čeká nás jubilejní rok, kdy v září slavíme 90 let od vzniku městské části,“ dodal.

Všichni společně vzpomenuli na vloni zesnulé čestné občany Karla Vávru a pátera Karla Machače. V inspirujícím prostředí Pelléovy vily se sešli pplk. Vladimír Paleček, Jiří Suchý, Jiří Navrátil, žena po slavném letci Hana Fajtlová, manželka zesnulého hokejisty Stanislava Konopáska Anna, fotbalista Josef Masopust, stále dobře naladěn arm. gen. Tomáš Sedláček, který 8. ledna oslavil 91. narozeniny, Jiří Stránský, který přítomné bavil svými vtipy, Libuše Špačková-Benešová, Ludmila Wichterlová a Jiří Anderle, jehož obrazy společnost obklopily.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz