www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200907.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Kam o prázdninách? Na hřiště i do klubů

Umělecká škola Charlotty Masarykové se stěhuje, zůstane ale ve Vokovicích

Na Kajetánce vyrostou nové domy, Praha 6 získá obnovený park

Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

10. letní slavnosti staré hudby

Divadlo jazyků nabídlo zábavu i učení

Klubáci zabodovali v Antifetfestu

Dědina získala pohár pro atlety

Pohár Prahy 6 opět vybojovaly Petřiny-jih

Baseball z Kotlářky opět vítězí

Jiří Anderle vystavuje 50 let tvorby

Květiny pro charitu pokračují i letos

Od smrti generála Píky uplynulo 60 let

Zapojte se do Průzkumu přístupnosti MHD vPraze

Na Evropské funguje měření dojezdu

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 účtovala srokem 2008

Zastupitelé vybrali letošní čestné občany

Povodňový štáb Prahy 6 připraven

Téměř polovina Prahy 6 volila

Zastupitelé jednali o obecních bytech

Soutež Open world otestovala znalost angličtiny

Poslední základní školu čeká rekonstrukce

Břevnovský klášter chce opravit zahrady pro veřejnost, čeká na peníze z EU

Obchvat „Kulaťáku“ zachová pás zeleně

Opravu památek podpoří granty

Na Letišti Praha se již potřetí hledá nejtišší dopravce

Hrad ožil melodiemi talentovaných hudebníků

Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

  • Hřiště Vlastina není pro veřejnost?
  • Květiny do oken jen v domech
  • Kruhový objezd zklidní Vokovice

Hřiště Vlastina není pro veřejnost?

Kdo má na starost školní hřiště, které je součástí školy ve Vlastině ulici? Pro veřejnost jsou vyhrazeny určité otevírací hodiny, avšak opětovně se nám stalo, že hřiště bylo uzamčeno. Dotaz jsme vznesli i ve škole Vlastina, kde jsme se setkali s neochotou.  
Jakub Marek

Budova školy včetně sportoviště byla pronajata na základě výběrového řízení společnosti Czech British School, s.r.o., která celý areál využívá pro své vzdělávací účely. Provoz hřiště pro veřejnost se řídí vyvěšeným provozním řádem, kde je též kontakt na odpovědného pracovníka (p. Vl. Baňka, tel: 226096175). Na základě Vašeho dotazu bylo prověřeno využívání tohoto hřiště. Veřejnost ho využívá pravidelně ve vymezené hodiny, někdy i mimo ně. Ve vymezené hodiny by hřiště mělo být pochopitelně přístupné veřejnosti. V případě, že tomu tak nebude, neváhejte kontaktovat na provozním řádu zmíněnou osobu. Aby se předešlo případným nedorozuměním, bude provozní řád dle sdělení provozovatele  doplněn o další osobu, u které bude možné dojednat využití hřiště mimo vymezené hodiny. Ingrid Kejkrtová, radní

Květiny do oken jen v domech

Obracím se s dotazem ohledně grantů na květinovou výzdobu oken. Není to běžné, Praha 6 je v tomto ohledu štědrá, ale grant neplatí pro rodinné domky se zahradou. Můžete mi vysvětlit proč? I na okna v rodinném domu se musí květiny, substrát, truhlíky a hnojivo nakupovat. Vypěstovat si je na zahrádce můžete skutečně jen výjimečně.  
Renata Hanušová

Vážená paní Hanušová, velmi mne mrzí, že si rozhodnutí grantové komise přispět na květinovou výzdobu pouze bytovým domům, vysvětlujete tak negativním způsobem. Neposuzovali jsme věc tak, že někoho vyřadíme a někomu grant přidělíme. Dívali jsme se na věc z pohledu životního prostředí, které jednotlivé typy bydlení občanům poskytují – neboli rodinné domy poskytují kromě bydlení i určité „přírodní“ zázemí, zatímco bydlení v bytových domech nikoliv. Snaha radnice tedy směřovala k tomu, aby i občané v bytových domech měli možnost a motivaci vytvořit si alespoň malinké „přírodní“ zázemí, navíc velké procento z nich jsou starší občané v důchodovém věku, jejichž finanční situace není mnohdy příliš uspokojivá. Podporou květinové výzdoby do oken, směřujících do ulic a na veřejná prostranství byl zase sledován záměr celkového zkrášlení vzhledu města, které jistě přinese potěšení všem občanům Prahy 6, i jejím návštěvníkům.
Jan Záruba, radní
 
Kruhový objezd zklidní Vokovice

Před nějakým časem probíhalo ve Vokovicích referendum o zjednosměrnění ulice Na Krutci. Na stránkách Prahy 6 jsem našla nejasnou odpověď na otázku o výsledku tohoto hlasování: „V souvislosti se zklidněním dopravy ve Vokovicích připravuje Úřad městské části Praha 6 realizaci kruhového objezdu v prostoru křižovatky Na Krutci x Vokovická a zvýšeného stavebního prahu v křižovatce Vokovická x K Červenému vrchu. Projektované úpravy dostatečným způsobem sníží dopravní zátěž dané lokality, tj. dopravní výkon realizovaný komunikací Na Krutci a přispějí k celkovému zlepšení situace. Ve světle uvedeného se v současné době nejeví zjednosměrnění ul. Na Krutci jako aktuální řešení, a to i s ohledem na kapacitu dopravy v nejbližším okolí na území MČ Prahy 6.“

Nejsem odborník na dopravu, ale každodenně vyjíždím z ulice Půlkruhová do ulice Vokovická (nyní hlavní). Pokud by na této křižovatce měl vzniknout kruhový objezd, tak se již do Vokovické vůbec nedostanu, protože bude mou povinností dát přednost vozidlům na kruhovém objezdu, která budou kontinuálně přijíždět z ulice Na Krutci. Toto rozhodně nepřispěje ke zklidnění dopravy, tak jak je psáno.
Nebylo by spíše aspoň částečným řešením rozšíření křižovatky Vokovická x Evropská o jeden jízdní pruh ven z Vokovic? Proč nevznikl nový výjezd z Vokovic při stavbě nových domů "Rezidence Vokovice" – aspoň pro nové obyvatele těchto domů, kteří nyní budou muset vjíždět na hlavní Vokovickou, a tím opět zvýší ranní a většinou i odpolední kolony v této ulici? Myslím si, že při tak velkých stavebních úpravách to nemuselo být tak nereálné řešení. 
Helena Ambrožová

Uvažované řešení spočívající ve vybudování kruhového objezdu a zvýšeného stavebního prahu na komunikaci Vokovická povede ke zklidnění dopravy v této lokalitě. Nejen, že pozitivně ovlivní rychlost projíždějících vozidel, ale hlavně řidičům projíždějícím po ul. Na Krutci znepříjemní průjezd Vokovicemi a tito si najdou jinou trasu pro jízdu do města. Máte pravdu, že instalací kruhového objezdu dojde ke změně přednosti v této křižovatce. Váš popis však opomíjí vozidla přijíždějící na okružní křižovatku po Vokovické od Evropské, kterým řidiči najíždějící z „Krutce“ budou nuceni dát přednost a tím bude umožněn nájezd vozů z Půlkruhové. O rozšíření Vokovické v prostoru křižovatky s Evropskou bylo rozhodnuto, tato bude rozšířena při výstavbě metra. Dřívější termín není reálný, vzhledem ke stavební uzávěře v této oblasti. Nemožnost zřízení výjezdu od bytových domů Vokovice na Evropskou je dána nesouhlasem Magistrátu hl.m. Prahy a Policie ČR s takovým řešením. Absence druhého napojení Vokovic na Evropskou nám je známa a i nadále jednáme o alternativách možného řešení.
Tomáš Chalupa, starosta

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz