www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200901.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Radnice připravila další pomoc při deregulaci: přispěje lidem na nájem

Stromečky pro charitu

Po Petřinách létají papoušci

Takový byl rok 2008 v Praze 6...

Otázky a odpovědi

Městská část Praha 6 vyhlašuje 2. ročník amatérské filmové soutěže

Městští strážníci kontrolují zahrádkářské kolonie

Popmuseum ukazuje licenční alba, která vycházela za socialismu

Humanitární sbírka ošacení

Vlastivědné vycházky

Turnaj fotbalových přípravek vyhrála Dukla

Plavání postižených slavilo výročí na Strahově

Výstava šatů princezen do konce ledna

Festival „Sbohem opono“ připomíná pád železné opony

Zemřel Vok Malínský, organizátor výletů se Šestkou

Unijazz pokračuje v Kaštanu

S kolem tramvají i na Petřiny

Strážníci dostali Ježíška

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Šestku čekají investice do oprav domů, škol a veřejného pořádku

Praze 6 přibyl nový radní, Pollert rezignoval

Tisícovka návštěvníků si zazpívala Rybovu mši

ZŠ Emy Destinnové plánuje angličtinu v 1. třídě

Prvňáčci k zápisu

Zóny schváleny, na řadě je magistrát

Po Letné jen po provizorní silnici

Další úpravy v ulicích ochrání chodce

Památkový grant dostane Náhlovského vila

ÚVN má novou metodu vyšetření ORL

Krásné a veselé, vyzpívané Vánoce

Bariéry sníží hluk plochodrážních motorek

Praha 6 zazářila ve sběru zářivek

Padesátiletá škola „Na Dlouhásku“ omládla

Zemřel Vok Malínský, organizátor výletů se Šestkou

V prosinci ve věku jedenaosmdesáti let zemřel pan Ing. Vok Malínský. Pan Malínský, břevnovský rodák, v Praze 6 celý život žil a pracoval.

Až do své smrti byl předsedou obvodního výboru Svazu bojovníků za svobodu v Praze 6 a předsedou Sdružení osvobozených politických vězňů. Prostřednictvím této organizace, která spojuje dva a půl tisíce členů, hájil zájmy politických vězňů a pozůstalých po nich. Jako vášnivý cestovatel byl léta organizátorem sobotních výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí Prahy.

Pan Ing. Vok Malínský, CSc. se narodil dne 19. července 1927 v Praze. Dětství prožil v rodinném domě v Břevnově. Posléze se stal studentem Nerudova reálného gymnázia na Malé Straně, tato studia však musel v důsledku událostí 2. světové války a německé okupace předčasně opustit. V letech 1944 – 1945 byl internován v koncentračním táboře v Bystřici u Benešova. Následné ukončení 2. sv. války mu umožnilo úspěšně odmaturovat. Ve studiu pokračoval na stavební fakultě ČVUT. Poté pracoval jako stavební projektant – vodohospodář ve Vojenském projektovém ústavu v Praze, kde se m.j. podílel na stavbě prvního pražského podchodu pro pěší pod středem Václavského náměstí. Později se jako resortní vodohospodář Ministerstva národní obrany zabýval zejména ochranou povrchových i podzemních vod proti úniku kontaminujících ropných látek z armádních provozů. I přes nejrůznější těžkosti, dané m.j. přístupem zodpovědných orgánů i politikou té doby, se mu podařilo změnit  přístup všech složek armády právě k ochraně vodních zdrojů, toků a nádrží, jakož i zlepšit situaci tam, kde již v předchozím období ke kontaminacím došlo. V rámci svých ekologických aktivit byl také po určitou dobu zastupitelem Městské části Praha 6.

Kromě toho ovšem byl Vok Malínský také náruživým cestovatelem zejména v rámci Československa, posléze Česka. Byl členem Klubu železničních cestovatelů, sám i s tímto klubem procestoval např. prakticky celou železniční síť dnešního území Česka a Slovenska.

Oblíbených výletů se Šestkou do blízkého i vzdálenějšího okolí hlavního města, zorganizoval téměř dvě stovky. Byl velkým znalcem památek, vlastivědných zajímavostí i záhadných lokalit našeho regionu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz