www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200810.pdf
(formát PDF, velikost 7.4 MB)

Praha 6 mění tvář IV: Prohlédněte si novou Dejvickou

Čestným občanům zazpívala Eva Urbanová

Zpětný odběr žárovek

Stravování pro seniory na území městské části Praha 6

Ladronkafest – super párty

Nakoukněte do světa badatelů z Petřin na Dni otevřených dveří

Přijďte si prohlédnout Národní technickou knihovnu

Kytarový festival zahájí jedna z nejlepších kytaristek na světě

Divadla zahajují sezónu, Semafor již padesátou

Bluesová scéna se představí na festivalu

Atleti z Aritmy dostali dárek – novou dráhu

Pražská padesátka slavila jubileum

Výlety se Šestkou

Měli jsme se bránit?

„Motat se do závoje a zakopávat o kořeny je dobrodružné,“ říká Rusalka ze Šárky Helena Kaupová

Co se Strahovem?

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 znovu losovala o obecní byty

Provoz letiště na krátko převezme vedlejší dráha, létat se ale bude jen ve dne

Volby do Senátu se uskuteční ve dnech 17. a 18. října

90. výročí ČSR připomenou koncerty a přehlídka

Radnice nařídila školám zvýšenou hygienu, náklady zaplatí

Rozhovor s Annou Řehořovou, předsedkyní komise pro ochranu dětí

MÚK Malovanka: práce jdou na jižní stranu

Permoník začal sportem

Opravují se další ulice

Zachraňme Šumavu!

Praha 6 přidá na Loosův katalog

Pro název náměstí lidé navrhovali U Tří koní

Ozvěny Anti-fetfestu v Semaforu

Permoník začal sportem

Dobrodružná hra o barevné kameny ctností začala v září ve sportovním areálu TJ Tatran Střešovice.

Radní Lukáš Pollert rozdal barevné kameny jejich strážcům – jednotlivým organizacím, které etapy hry postupně organizují. Popřál také dětem hodně zdaru při plnění úkolů. Hned poté se mohly děti soustředit na plnění první zkoušky, při které testovaly sílu a zdatnost. V hale Tatranu si díky dovednostním úkolům na stanovištích mohly vyzkoušet základy florbalu, fotbalu, tenisu, házené a volejbalu, tedy sportů, kterým se jednota věnuje v rámci svých oddílů. Letos se do hry zapojila řada nových dětí, také proto, že na žádost rodičů pořadatelé snížili věkovou hranici pro účast na 7 let.

Soutěž pokračuje ještě celý říjen a vyvrcholí 30. 10. slavností u menhiru v Divoké Šárce a předáním křišťálových kamenů. Ještě předtím si budou mít děti možnost splnit některý z případně chybějících úkolů, který neměly možnost absolvovat v řádném termínu.

Zde je přehled etap hry:

  • Zelený kámen: 3. 10. v 15 – 18 hod. a 4. 10. v 10 – 15 hod., zahrada ZŠ speciální, Roosveltova 8
  • Modrý kámen: 10. 10. v 15 – 19 hod. a 11. 10. v 10 – 14 hod. Centrum tvořivé dramatiky, Arabská 681, Vokovice
  • Žlutý kámen: 17. 10. a 18. 10. v 10 – 14 hod. DDM U Boroviček 1, Bílá hora
  • Fialový kámen: 24. 10. ve 14 a 16 hod., 25. 10. v 10, 12, 14 a 16 hod., Studio Paleta Bělohorská 92
  • Křišťálový kámen: 30. 10. od 17.30 hod.Divoká Šárka u Menhiru
     

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz