www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200803.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

Placená stání? Sdělte svůj názor v anketě.

Pomůcka pro rodiče: Hodnocení základních a mateřských škol

Neuvěřitelné příběhy našich sousedů ukazují totalitu

Příběh, kterému se dnes již nechce věřit

Vokovický masopust plný hudby a písniček

Trasy letadel i hluk hlídá nové zařízení

Pestré trávení volného času pro seniory

Dejvický Sokol slaví 120

Čtěte dětem, je to zdravé

Šestý MTB maraton byl letos „pohodová akce“

El niňo sbírá cenné kovy

V Dejvicích se ochutnávaly a vařily vybrané lahůdky

Zastupitelé rozdali granty

Školky nabídnou letos o šedesát míst více

Dejvickému nádraží se vrací důstojnost

Radní Holický odešel z funkcí, stal se úředníkem

Slovo starostyTomáše Chalupy pro Šestku

Modernizovaná železnice z Kladna povede na Masarykovo nádraží

Dopravní opatření se vyplatila – letos žádná smrtelná nehoda

Praha 6 vyjednává dohodu s letištěm

Ulice dostanou „vysvětlivky“

Strážníci dopadli zloděje okapů

Vandalové devastují zastávky na Petřinách

Studie odvětrání tunelu bude přesnější

Úpravy na Hanspaulce začnou

Rozhovor s Věroslavem Gebouským, předsedou komise územního rozvoje

Malí novináři zpovídali starostu

Zastupitelé rozdali granty

Na únorovém zasedání zastupitelstva se schvalovaly granty. Podpory městské části se dostalo projektům v oblastech zdravotnictví a sociální péče, zájmových aktivit, projektům na podporu školství nebo zdravého životního stylu. Zastupitelé také schválili granty na obnovu sportovišť.

Z celkových šesti milionů korun, které byly v rozpočtu vyčleněny pro granty na podporu školství, zastupitelé schválili příspěvky ve výši pouze půl milionu korun. Ty si mezi sebe na doporučení komise pro výchovu a vzdělávání rozdělí 23 projektů. Zastupitelé tak například podpořili kurzy pro vzdělávání seniorů v ZŠ Bílá a na Petřinách-jih, sportovní olympiádu mateřských škol organizovanou MŠ Bubeníčkova, činnost pěveckého souboru Bělásek, počítačové kurzy, přednášky, keramické dílny a různé společenské a sportovní akce v základních a mateřských školách organizované pro děti či veřejnost. 177 tisíc korun pak směřuje do základních škol na zlepšení platových podmínek pro rodilé mluvčí cizích jazyků, které se tak podaří na školách udržet, nebo na zlepšení výuky cizího jazyka. Peníze, které se nyní do grantů pro školství nerozdělily, připadnou na další projekty, které mají termín odevzdání později.

Dvouleté granty na opravu či stavbu tělovýchovných objektů získalo sedm projektů v částce tři miliony korun. Milion korun získal SK Aritma na opravu střechy šaten, půl milionu na opravu střechy sokolovny i dejvický sokol. Sokol Bílá Hora dostal příspěvek půl milionu korun na výstavbu fotbalového hřiště, stejnou částkou městská část přispěje Tatranu Střešovice na výměnu oken.

Ze sto deseti žádostí v oblasti zájmových aktivit neprošlo sítem komisí rady čtyřicet sedm projektů. Doporučené žádosti zastupitelé ocenili granty v částce téměř jeden a půl milionu korun. Mezi podpořené projekty patří zejména počítačové a výtvarné kurzy pro seniory nebo dotace zajištující seniorům snížení vstupného v Dejvickém divadle.

Do zdravotnictví a poskytování sociálních služeb poputují ze strany městské části dva miliony 400 tisíc korun oproti pěti milionům požadovaným v projektech. Nejvýznamnějšími příjemci grantu jsou Domov sv. Rodiny v Liboci, pečující o mentálně a zdravotně postižené spoluobčany, Domov sv. Karla Boromejského, SDM v Sedlci nebo středisko pro nevidomé na Dědině.

Granty na program „Zdravá Šestka“, který je zaměřen na primární protidrogovou prevenci, přidělili zastupitelé 46 projektům. Jednalo se například o pobytové kurzy školáků, školní slavnosti nebo vzdělávací kurzy. Podporu dostali i organizace, které se zapojují do hry Permoník, zaměřené na aktivní trávení volného času. Celkem byl na granty Zdravá šestka rozdělen jeden milion dvě stě tisíc korun.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz