www.praha6.cz
email

V Semaforu se bojuje za práva athénských žen

Athénská občanka Lysistrata zmobilizuje ženy Athén i nepřátelské Sparty, aby mužům, kteří tráví většinu času v bitvách, odepřely to, čím jsou jim jako manželky povinovány.

Je to jediný způsob, jak zkrotit jejich válečnické choutky. A to se jim posléze podaří. Dramaturgie Divadla Semafor uvedla na dejvickou scénu obnovenou premiéru komedie Lysistrata od řeckého dramatika Aristofana (400 let před n. l.) v přebásnění a s písničkami Jiřího Suchého.

Principál už na jaře avizoval, že opustí drobná, zčásti improvizovaná představení a zaměří se na větší úkoly. Tento projekt pojal na semaforské poměry velkolepě, když se na jevišti objevilo pětadvacet postav, převážně děvčat. Titulní roli hraje Jolana Smyčková a na jevišti se ve dvou klaunských dialozích objevuje i Jiří Suchý a Jitka Molavcová.

Poněkud frivolní Aristofanovu komedii Suchý před lety zveršoval pro pražské Divadlo na Vinohradech, kde měla premiéru v roce 2002. V Semaforu je muzikálem. Největší starosti měl intendant Vladimír Hrabánek s tím, kam účinkující v miniaturních šatnách někdejší tančírny Globus umístí. Co do rozsáhlosti lze novou inscenaci srovnat s úspěšnou Kyticí, s jejímž vzkříšením Suchý ve výhledu počítá. Do té doby by se však měla na jevišti objevit obnovená Sekta z roku 1965, jejíž písničky zařadil Miloš Forman do Dobře placené procházky v Národním divadle v Praze.

To, že je Lysistrata hrou veršovanou, má podle Suchého pikantní nádech, protože autor byl prý sprosťák. "Dostali jsme se v ní i do lehounce lascivnější polohy, kterou se snažíme vyvážit jakousi literární úrovní. Zkrátka nebude to hospoda čtvrté cenové skupiny," dodal Suchý. Do konce listopadu má Lysistrata celkem 15 repríz.

Jiří Suchý v obležení athénských žen v komedii Lysistrata. Foto: Dušan Dostál

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz