www.praha6.cz
email

Šárecký okruh – třetí nebo třináctý ročník?

Letos 11. září se bude konat třetí, ale vlastně již třináctý ročník pochodu – Šárecký okruh. Je určen všem věkovým kategoriím, jako vždy vede trasa překrásnými zákoutími Hanspaulky a jejího okolí a navíc se můžete příjemně pobavit na stanovištích, kde se tentokrát dozvíte zajímavosti o nejrůznějších řemeslech a samozřejmě si je budete moci i vyzkoušet.

Délka pochodu se blíží k sedmi kilometrům, ale na čase nezáleží a míst k odpočinku je na trase dost. Pochod mohou absolvovat i sportovní rodiče s kočárky. Start je na dětském hřišti v Soborské ulici mezi půl devátou a desátou hodinou. V cíli – opět na hřišti – bude připraveno občerstvení a hry pro děti.

V osmdesátých letech na Hanspaulce existoval Klub mladých žen, který připravoval pro sebe i veřejnost mnoho zajímavých akcí. Mezi nejoblíbenější patřil Šárecký okruh – zábavný pochod pro děti a rodiče a nejen pro ně. Tehdy proběhlo – velmi úspěšně – deset ročníků. Základní škola Hanspaulka a někteří tehdejší účastníci, pamětníci a fanouškové Šáreckého okruhu před dvěma lety tuto tradici obnovili. Necelé dva týdny po zahájení školy si tedy trochu připomeneme atmosféru prázdnin. Všichni pořadatelé se na vás moc těší!

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz