www.praha6.cz
email

Občané Prahy 6 dostali řád a medaile

Třem Čestným občanům Prahy 6 se dostalo ocenění od prezidenta republiky při příležitosti státního svátku 28. října.

Generálmajor Antonín Špaček (89), válečný hrdina a legionář byl oceněn Řádem bílého lva. Veterán 2. světové války bojoval ve Francii a při obléhání přístavu Dunkerque, po válce byl 10 let komunisty nespravedlivě vězněn.

Medaili za zásluhy udělil Václav Klaus sportovci Josefu Masopustovi, který byl nejlepším fotbalistou Evropy a jeho styl byl příkladem rytířského přístupu ke sportu.

Medailí za zásluhy ocenil prezident malíře a grafika Jiřího Andrleho, jehož rozsáhlé dílo si získalo ohlas doma i v zahraničí. V Praze 6 je vystaveno v galerii v Pélleově vile.

Oslavy 88. výročí vzniku ČSR se v Praze 6 konaly 28. října v prostoru bývalého vojenského předpolí Písecké brány. Slavnostního shromáždění se zúčastnil premiér Mirek Topolánek, starosta Tomáš Chalupa, primátor Pavel Bém a další významní hosté.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz