www.praha6.cz
email

Ladronka i sál Globus nominovány na Stavbu roku

Zrekonstruovaná usedlost Ladronka a sál Globus pro divadlo Semafor postoupily do druhého kola soutěže o titul Stavba roku. Dostaly se tak do užší nominace 24 staveb, která vzešla z původních čtyřiačtyřiceti.

„Odborná porota posuzovala předloženou dokumentaci a také si stavby osobně pečlivě prohlédla,“ sdělila Klára Zubíková, tajemnice nadace ABF, která soutěž vyhlašuje. O titul se ucházejí stavby kolaudované od června loňského do května letošního roku. Porota posuzuje nejen celkové vyznění díla a jeho přínos, ale i kvalitu stavebních prací a vhodnost materiálů.

„Prestižní titul Stavba roku je každoročně udělován pěti stavbám, bez rozlišení pořadí, jako ohodnocení komplexní kvality dokončeného architektonického – díla,“ říká Zubíková. Zda rekonstrukce a dostavba Ladronky, která je dílem ateliéru Šafr + Hájek architekti, či Semafor od architekta Miroslava Meleny v soutěži uspějí, se ukáže při slavnostním vyhlášení v polovině září.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz