www.praha6.cz
email

Veřejné toalety fungují na Vítězném náměstí

Nedaleko zastávky tramvaje na Kulaťáku ukrývá reklamní sloup veřejné záchodky. Plně automatické WC napojené na kanalizaci instalovala firma JCDecaux jako součást městského mobiliáře. Za pět korun poskytuje uživatelům veškerý komfort.

Otevření prvního WC městského mobiliáře je začátkem radniční strategie. „Současný nepřehledný stav rozmístění a způsob provozování sítě veřejných WC nejen na území Prahy 6, ale i celého města, je alarmující. Dnes je v Praze necelá stovka těchto zařízení, z nichž polovina je ve vestibulech všech stanic metra,“ hodnotí situaci starosta Chalupa. Záměrem Prahy 6 je nechat instalovat další toalety, pro které bylo vytipováno 8 lokalit. WC tak postupně budou například na Břevnově, v Dejvicích, Ruzyni a ve Střešovicích. Výdaje za instalovaný mobiliář a za jeho údržbu financuje JCDecaux z reklamy, kterou na mobiliáři poskytuje.

Městská část zároveň připravuje postupnou výměnu stávajících 35 novinových stánků za nové, odpovídající vzhledu ostatních prvků městského mobiliáře. Součástí některých stánků je také toaleta. Pro zajištění sociálního vybavení vyčlenila městská část pro letošek 23 milionů korun.

 

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz