www.praha6.cz
email

Praha 6 má nejlepší webové stránky v kraji

Portál www.praha6.cz zvítězil v krajském kole celostátní soutěže Zlatý erb v kategorii Nejlepší webové stránky města a druhé místo má v kategorii Nejlepší elektronická služba.

Zároveň získal zvláštní cenu k měsíci internetu ­ za neustálý přínos a rozvoj internetové komunikace s veřejností. Praha6.cz postupuje do celostátního finále v Hradci Králové, které se uskuteční na začátku dubna.

"Perfektní webová prezentace pro nás není cíl, ale nástroj k úspěšné komunikaci s veřejností. To, že jde o krok správným směrem, dokazuje stále vyšší počet lidí, kteří řeší své záležitosti pomocí internetu. A pro ně, věřím, nabízí Praha 6 odpovídající webové prostředí," hodnotí výsledek starosta Tomáš Chalupa.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz