www.praha6.cz
email

Sedmihlásek zpíval k narozeninám

Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek pořádal v říjnu koncert k životnímu výročí skladatele Jaroslava Uhlíře. Sbor chtěl popřát vše nejlepší, a také poděkovat za krásné zážitky, které si jeho členové již 17 let odnášejí ze spoluúčinkování s tímto známým autorem dětských písniček.

Koncert v bývalém kině Evropa si přišel poslechnout i Uhlířův kolega Zdeněk Svěrák. Na závěr si všichni společně zazpívali „Není nutno…“.
 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz