www.praha6.cz
email

115 let trvání TJ Sokol Střešovice - jeho minulost a budoucnost

Před několika měsíci oslavil TJ Sokol Střešovice svoje významné výročí trvání. Pojďme si proto připomenout pár historických mezníků v době jeho existence.

Tato sokolská tělovýchovná jednota byla založena dne 13. 12. 1885 a patří tak k nejstarším nejen v Praze, ale i v republice. První cvičení se konala v hostinci „Na pěkné vyhlídce“, později v hostinci „Na Velké“. V roce 1886 proběhlo slavnostní odhalení praporu jednoty, téhož dne se konala první valná hromada a odpoledne bylo první veřejné cvičení. Naši předci byli zkrátka velmi pohotoví.

Několik historických dat

V rámci výstavby kostela sv. Norberta byla přestavována hospoda „Na Velké“. Sál, ve kterém střešovičtí sokolové tehdy cvičili, byl přitom zrušen. Strahovský opat dal proto sokolům vystavět novou tělocvičnu, tzv. Boudu, ve které pak cvičili třicet let až do otevření své vlastní sokolovny v roce 1922. Za nájem platili Strahovu ročně 90 K, později dokonce o deset korun méně. V mezidobí, před postavením Boudy, však sokolové cvičili Na Vyhlídce a ve Starých Dejvicích.

Po osmi letech trvání Sokola a „přemisťovacích“ peripetiích bylo 28. 2. 1893 založeno Družstvo pro vystavění tělocvičny Sokola ve Střešovicích, ale trvalo to oněch zmíněných třicet let, než byl položen základní kámen. Zato tělocvična pak byla vystavěna díky obětavosti a podpoře členů za několik málo měsíců. A to hlavní, pracovalo se zdarma! Od položení kamene dne 13. 8. 1922 do slavnostního otevření tělocvičny na Andělce dne 26. 12. 1922.

Mezitím však sokolové rozhodně nezaháleli. Kromě samotného cvičení uspořádali 20. 1. 1894 také první šibřinky, a to v restauraci Na Petynce. Téma šibřinek bylo „Pouť ve Lhotě“. Po oslavách deseti a dvacetiletého trvání se u příležitosti padesátiletého výročí v roce 1935 konala také slavnostní valná hromada.

Činnost Sokola pak byla za komunismu na dlouhou dobu přerušena a teprve v roce 1990 bylo oznámeno dopisem tehdejšího ONV v Praze 6 obnovení činnosti jednoty. Ještě v témže roce se jednota pustila znovu do cvičení a další hlavně dětem prospěšné činnosti. Radost z možnosti opět hájit Tyršův odkaz trochu zkalil soudní proces s Tatranem Střešovice, týkající se navrácení sokolského majetku. Spor se táhl celých šest let a 15. 8. 1997 byl ukončen rozsudkem Vrchního soudu. Pro nás bohužel, dalo by se říci, neúspěšně, protože náš požadavek o vrácení sokolovny a tedy i majetku Sokola byl zamítnut a my jej dostali pouze do trvalého bezplatného užívání.

Sokolský dnešek

Nicméně i přes tyto obtíže se nám daří. V současnosti má Sokol 200 členů, oddíly žen, mužů, dorostu, žáků, rodičů s dětmi, ale i sportovní oddíl volejbalu, basketbalu a aerobiku. Přijetím nových členů se nám také částečně daří řešit určitý generační problém a v tomto okamžiku musím vyzdvihnout rodinu Bendovu, která se před několika lety vrátila jako reemigranti z Chorvatska. Tam byli Bendovi velmi činní v české menšině v Durovaru.

Že se má naše jednota k světu, bylo vidět i na letošních šibřinkách, které se konaly po dlouhé době opět v „naší“ sokolovně. K naší radosti zde totiž převládlo množství mladých nad těmi staršími, a i přes náročnou organizaci vše dopadlo k plné spokojenosti. Celé odpoledne bylo vyhrazeno dětem, které zásluhou maminek přišly v kouzelných maskách, večer si pak zábavu vybrali i dospělí. Při těchto setkáních je vidět přátelský a sousedský duch, který vládne mezi lidmi, srdečnost a radost ze společného díla. Je nutno připomenout, že sokolská jednota byla vždy od vzniku velkým přínosem obce v Praze Střešovicích, neboť to právě bylo zde, kde se pěstovala nejen výchova tělesná, ale i vlastenecká a přitom se nezapomínalo ani na zábavu. Sokolové své vlastenecké přesvědčení osvědčili především v době 1. a 2. světové války, kdy přinesli na oltář vlasti své životy a jejich vlastenectví se projevovalo prací, nikoliv řečmi. Naší vizí do budoucna je neustálá snaha o zlepšování naší činnosti a zároveň i nábor co největšího počtu mladých lidí, kterým bychom mohli předávat ušlechtilé poselství i nadále. A proto volám v duchu našich zakladatelů Tyrše a Fügnera: Sokol je věčný, Sokol je nesmrtelný!

Bohumil Glückauf

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz