www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201501.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Babybox v budově radnice poprvé v provozu: v prosinci zachránil dva novorozence

Park L. Cárdenase: jen nutné úpravy

Politická diskuze

Takový byl rok 2014 v Praze 6...

Srdce pro Václava Havla

Vánoční ohlédnutí

Čtenářská soutěž na Hanspaulce

Duhový strom se líbil nejvíce

ČVUT otevřelo informační centrum v solárním domě

V České škole T. G. Masaryka v Chicagu měří čas orloj

Ořechovka od ledna nehraje

AntiFETfest 2015 aneb jde to i jinak!

Anti.kvariát vystavuje portréty výtvarníků

Babčáková v DD exceluje jako autistka, soubor posílila Kubařová

Obrazy z ložnice střídají Švábení

Pouliční knihovna přispěla k titulu město literatury pro Prahu

Zemědělci z Roncegno Terme se opět představili na adventních trzích

Večerníčkové postavičky ve Skleňáku

Nedobytné dluhy odpuštěny

Nedobytné dluhy odpuštěny

Opozice odešla z jednání zastupitelů, koalice prý odmítá diskuzi

Nová dozorčí rada SNEO chce společnost rekonstruovat

Praha 6 hospodaří dle provizoria, rozpočet bude na konci února

Výbory zastupitelstva obsazeny

Jídlo potřebným: radnice organizuje sbírku potravin

Informační centrum k metru bude nyní na Hradčanské

Slovo starosty Ondřeje Koláře

Nadační fond „N“ zachraňuje nedonošené děti

Děti z babyboxu měly štěstí, už je chovají náhradní mámy

Kolem polikliniky Na Dlouhém lánu do centra neprojedete

Tramvaj na Dědinu nesmí přivést tranzitní dopravu, Praha 6 křižovatku nechce

Prvňáčci půjdou k zápisu

Nové třídy ve školkách a zápisy v únoru

Nejprve školka, později centrum pro všechny

Praha 6 nesouhlasí se stavbou obchodního centra u stadionu Sparty

Plánovaná výstavba na Bořislavce opět budí emoce

Lžeme sami sobě, pro každé pravidlo vymyslíme výjimku

Vánoční štědrost pomohla potřebným

Plánovaná výstavba na Bořislavce opět budí emoce

Na pozemcích mezi ulicemi Lyberijská, Kladenská a Horoměřická se má opět stavět. Developer KKCG Real Estate plánuje stavbu obchodního centra Bořislavka. Na základě zveřejněných vizualizací lidé již nyní protestují, stavba se jim zdá nadměrně velká, převyšující okolní zástavbu.

Proti zamýšlené stavbě interpelovali lidé na posledním jednání zastupitelstva. Na portálu e-petice.cz podepisují proti podle jejich názoru předimenzované stavbě petici. „Plánovaná stavba Centrum Bořislavka nás děsí svým rozsahem. Nový projekt je plánován v nejvyšším bodě na 7 pater a k tomu technická nástavba na střeše. Převyšuje tak výrazně veškerou okolní zástavbu a také veškeré administrativní budovy podél Evropské,“ uvádí Jana Štumpová Konicarová, autorka petice. „Pozemek se nachází v oblasti s již kritickou dopravou a studie vlivu na životní prostředí nezohledňuje další souběžné velké stavby v blízkém okolí, proto se obáváme, že dopravní situace a vliv na životní prostředí pro rezidenty v okolí bude neúnosná,“ píše se v petici. Podle pana Šestáka, který oslovil zastupitele během interpelací, by měla Praha 6 zajistit nezávislou dopravní studii, která zhodnotí veškeré nové zátěže v okolí Evropské třídy. 

Obchody a kanceláře

Developer v tuto chvíli čeká na rozhodnutí o změně stavebního povolení. Stavba komplexu na Bořislavce byla ve skutečnosti zahájena již předchozím developerem. „Máme stavební povolení a podle původního projektu můžeme začít stavět třeba hned – jen ten dům nebude takový, jaký si toto místo zaslouží a jaký bychom zde chtěli postavit,“ uvedl Otto Koval, obchodní ředitel KKCG Real Estate. „To, že podstupujeme změnové procesy a znovu žádáme o EIA je výsledkem toho, že chceme postavit budovy, které sem lépe zapadnou, budou dostatečně vzdušné tak, aby byla pro veřejnost zajištěna dostatečná průchodnost,“ dodal.

Zahájení stavby potvrdil vedoucí odboru výstavby úřadu Prahy 6. „Stavba byla v minulosti povolena, termín jejího dokončení je 31. 12. 2015, ale jedná se o jiný projekt, než který chce nový developer realizovat. Ten koupil původní společnost i s právem stavby, připravil však projekt s jinými projektanty. Tento bude projednáván ve změnovém územním a posléze stavebním řízení,“ uvedl Petr Malotin.

Současný majitel, KKCG Real Estate, získal pozemek v roce 2012 se stavebním povolením na administrativní a obchodní centrum. Navržený projekt nebyl v souladu s představou developera. Místo obchodního centra hodlá nyní postavit kancelářské budovy doplněné obchody a službami. „Centrum Bořislavka bude lokální obchodní centrum pro obyvatele nejbližšího okolí a zaměstnance firem, které zde budou sídlit. Nemá konkurovat velkým obchodním centrům. Bude zde supermarket, restaurace, kavárna, drogerie, lékárna, čistírna oděvů, kadeřnictví, pobočky bank atd. Pasáž bude sloužit jako přirozená cesta na stanici metra a od něj, takže by tu lidé měli najít všechno, co běžně potřebují,“ uvádí developer.

Administrativní a obchodní Centrum Bořislavka má po dokončení na konci roku 2017 nabídnout 24.000 m2 kancelářských ploch a 10 000 m2 obchodů.

„Místo vhodného posílení služeb se opět plánuje navýšení administrativních ploch, ze kterého bude benefitovat pouze developer pro své účely,“ protestují lidé podepsaní pod peticí.

Místo monolitu krystaly

Změnit se má architektura zamýšleného projektu. Developer oslovil 10 českých i zahraničních architektonických ateliérů a jako vítězný návrh byl odbornou porotou vybrán projekt pražského ateliéru Aulík Fišer Architekti. „Projekt přináší výjimečnou architekturu na výjimečné místo. Čtyři kancelářské budovy formované do nepravidelných přírodních tvarů-krystalů jsou zasazeny do kontinuální spodní části stavby s maloobchodními prostory. Výsledné urbanistické schéma umožňuje unikátní veřejnou prostupnost zástavbou. Nabízí řadu atraktivních prostor, které budou společně s budovami sloužit okolním rezidenčním čtvrtím jako společenské a obchodní centrum, a firmám jako reprezentativní sídlo,“ popisuje vítězný návrh Otto Koval.

S navrženými změnami vyslovilo souhlas bývalé vedení MČ Praha 6. Současně uzavřelo v souvislosti s výstavbou centra dohodu o spolupráci. Jako podmiňující investici Praha 6 požaduje zprůjezdnění Kladenské ulice jedním směrem (do města) v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí obratiště autobusů na náměstí Bořislavka a finanční spoluúčast na realizaci parkové plochy na východní straně centra.

S tím nesouhlasí předseda Spolku Pod Bořislavkou Tomáš Šídlo. Otevření Kladenské směrem k Evropské podle jeho názoru povede k zahuštění provozu v ulici U Dejvického rybníčku, která je spojena nepřehlednou a nebezpečnou křižovatkou s ulicí Zavadilova, kudy mimo jiné chodí děti do školy. „Další posílení provozu na křižovatce je podle nás neúnosné. Prosazujeme, aby Kladenská vedla pouze na Evropskou, nikoliv rezidenční částí,“ říká s tím, že z ulice U Dejvického rybníčku by se měla stát klidová zóna s místním nebo omezeným vjezdem. 

Centrum Bořislavka

24 000 m2 pronajímatelných ploch ve čtyřech kancelářských budovách je zasazeno do kontinuální spodní části stavby s 10 000 m2 maloobchodních prostor včetně restaurací a kaváren. 

www.borislavka.cz

+420 602 426 929

info@kkcgrealestate.cz

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz