www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201406.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Veřejnost si připomínala konec války, pražské povstání i zločiny komunismu

Literáti z Prahy 6 se představují čtenářům

Unikátní výstava „Nepromlčeno!“ oživuje zapomenuté příběhy pamětníků

8. Petřinská olympiáda školek

Žáci zkoumají životní prostředí v okolí školy

Jazz v Kaštanu střídá folk

Kouzelný prsten v Semaforu

Tvořivé úterky baví

Grafik Bouda slavil osmdesátiny výstavou

Discgolf na Ladronce jako první zkusili školáci

18. Grand Prix má vítěze

Medailová sklizeň Tatranu Střešovice

Hlavní město vystavuje vznikající územní plán

Bezbariérová 6 do mobilů

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Tramvajová výluka Břevnov 28. 6.–29. 8.

Opravované byty byly k nahlédnutí

Do EP volila v Praze 6 více než třetina voličů

Petynka: 14. 6. tady nesmíte chybět, vstup je zdarma

Vyjádření politických klubů na aktuální téma

Uzavírka Mlýnské ulice 2. 6.–30. 11.

Vyjádřete názor na úpravy parku v anketě

Budoucnost parku v Bubenči se stále řeší

Místo autobusů moderní tramvaj? Záleží i na Vás!

Park Královka má být pouze zelení, přeje si radnice

Akční Šestka: Červen je nabitý akcemi!

Místo autobusů moderní tramvaj? Záleží i na Vás!

Tramvajová trasa na Dědinu je zahrnuta v platném územním plánu hl. m. Prahy již od roku 1999. Hlavní město Praha prostřednictvím dopravního podniku plánuje prodloužení tramvajové trati na Dědinu. Praha 6 je pouze jedním z účastníků řízení a pokusíme se pro občany zajistit co nejlepší podmínky. Jednou z nich je řešení dopravní obsluhy v ulici Vlastina, druhou je zajištění pakovacích míst.

Praha 6 se ke stavbě plánované magistrátem vyjadřovala k dokumentaci vlivů na životní prostředí. Ve svém stanovisku zohlednila názory místních občanů, kteří se obávají, že by dopravní řešení přivedlo do lokality tranzitní dopravu ve směru na letiště. „S ohledem na názory občanů prosazujeme realizaci varianty, která zachovává ve Vlastině ulici individuální dopravu z centra bez omezení a dopravu do centra řeší zjednodušenou křižovatkou U Silnice x Evropská,“ říká k tomu místostarosta pro dopravu a životní prostředí Jan Záruba. Křižovatka „U Silnice-Evropská“ by podle požadavku MČ umožnila pouze pravé odbočení na Evropskou (tedy jen ve směru do centra). „Toto řešení eliminuje obavy z možné tranzitní dopravy směrem k letišti a snižuje budoucí hlukovou zátěž v ulici U Silnice. Dalšími dopravními opatřeními lze zajistit, že tranzitní průjezd nerezidenty bude jednoznačně nevýhodný“ doplňuje místostarosta pro strategický rozvoj René Pekárek. Nárůst hlukové hladiny v ulici Vlastina a U silnice bude částečně kompenzován užitím asfaltu se sníženou hlučností, v budoucnu pak lze i řešit omezení rychlosti.

Prodloužení tramvaje na Dědinu s sebou přinese úbytek zhruba 130 parkovacích míst. Praha 6 proto trvá na tom, aby stavba byla podmíněna výstavbou kapacitního parkoviště v oblasti sídliště, které by nabídlo 150–200 parkovacích míst. „Městská část kromě toho doporučuje hlavnímu městu prověřit možnost vzniku záchytného parkoviště typu P+R v blízkosti navrhované tramvajové smyčky,“ říká René Pekárek.

Navržená trať je vedena od stávající tramvajové smyčky Divoká Šárka ulicí Evropskou a následně Vlastinou až ke křižovatce s ul. Drnovskou, dále pokračuje v bočním souběhu podél ul. Drnovská až ke křižovatce s ul. Dědinská, kde je ukončena obratištěm.

V úseku dlouhém 2,1 kilometru je navrženo 5 zastávek. Ve středním úseku ulice Vlastina je navrženo v souladu s územním plánem její rozšíření jižním směrem tak, aby stávající alej stromů byla zachována.

Hlavním přínosem prodloužení tramvaje na Dědinu bude výrazné zlepšení dopravní obsluhy této lokality, zejména spojení na metro. Redukce autobusové dopravy nejen v oblasti Dědiny, ale i v Evropské třídě, sníží její dopady na životní prostředí.

Řekněte svůj názor na tramvaj na Dědinu. Můžete psát na email: tramvaj@praha 6.cz nebo na adresu: Informační kancelář MČ Praha 6 DELTA, Vlastina 34, Praha 6.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz