www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201401.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Praha 6 letos investuje hlavně do obecního majetku, opět musí sáhnout do úspor

Fotografie vedly k zamyšlení o lidských právech

Charitativní dražba vynesla 397 tisíc korun

Zahrádkářská osada Jenerálka oslavila 50. výročí svého založení

Růžová kola v Dejvicích

Nový radar v Liboci bude hlídat předepsanou rychlost

Co všechno nepatří do odpadu

Studentská noc: strojaři zvou na návštěvu

Novinky ze Semaforu

Galerie Anderle končí svoji činnost

Ořechovka hraje originální pohádky

OC Šestka se opět otevře vědě

Takový byl rok 2013 v Praze 6...

Vánoční Bazááár pomohl dětem

Dělí nás jen jedny koleje a asi sedmdesát let

Kouzelné Vánoce potěšily malé i velké

Nový bytový dům v Ruzyni má vlídnější tvář

Dejvice zasáhne Teslův výboj už letos

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Podle občanů je největším problémem na šestce doprava, ukázal průzkum

O poloze zastávky U Kaštanu se teprve rozhodne

Městská část Praha 6 bude v roce 2014 hospodařit s rozpočtem o objemu 1,2 miliardy korun.

Práce na tunelu Blanka pozastaveny

Hotel Praha: demolice povolena

Zápisy do MŠ

Na Norbertově znají Česko

Zápisy do základních škol začátkem února

Praha 6 má sedmé partnerské město: slovenský Ružomberok

Chodníkový program pokračuje třináctý rok, vloni se dotkl desítky ulic

Stravování pro seniory

Program „zdravá záda“ je přínosný

Mobilní sanitka nabízí pomoc i v zimě

LHÁŘI znovu na Ořechovce 28. 1. v 19 hod.

Nový bytový dům v Ruzyni má vlídnější tvář

Projekt bytového domu s malometrážními byty v Rakovnické ulici v Ruzyni se proměnil tak, aby odpovídal charakteru okolní zástavby. 

„Původní projekt představoval jednu velkou souvislou hmotu. Proto došlo k redukci objemu a úpravě projektu do stávající podoby,“ sdělil místostarosta Štěpán Stupčuk, odpovědný za správu majetku městské části. Nový návrh zohledňuje urbanizmus území a rozměrově odpovídá stavbám v jeho okolí.

Stavbu bytového domu bude realizovat Praha 6 prostřednictvím své správcovské firmy SNEO a.s., jeho dokončení se plánuje v příštím roce. Byty budou určeny pro seniory a mladé rodiny.

„Chceme rozvíjet fond sociálního bydlení tak, abychom byli schopni integrovat a pomáhat účinně našim seniorům. Ale na druhé straně tak, abychom byli schopni naplňovat legitimní potřeby bydlení některých mladých rodin,“ doplnil Stupčuk. 

Navrhovaný bytový dům by měl nabídnout cca 78 malometrážních bytů o velikosti 1+kk a 2+kk. Objekty budou mít dvě podlaží, která výškou nepřesahují okolní objekty, a podzemní garáž s 60 parkovacími místy.

Proti stavbě, která je v souladu s územním plánem a má již kladná vyjádření všech dotčených orgánů, protestovali během prosincového zastupitelstva někteří místní obyvatelé. Podle nich se stavba nehodí do místní zástavby a lokalita podle nich není vhodná pro zamýšlený záměr. Stavbu označili za monstrózní, obávali se také, že sníží cenu okolních nemovitostí. Námitky občanů vyjasnil pří-tomný architekt stavby. Lidé nesouhlasili též s výstavbou protihlukové stěny u železniční dráhy. O její případné výstavbě ale rozhodnou až akustické studie.

 

Obecní dům nabídne ubytování seniorům a mladým rodinám. Vizualizace Sneo a.s.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz