www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201312.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

Nastal adventní čas, užijte si jej

Budova LINE má územní rozhodnutí

Obora Hvězda se proměnila v pohádkový les

Začíná náročná rekonstrukce stoky v Břevnově

Cesta k letohrádku má nový povrch

Studenti Gymnázia Nad Alejí vytvořili v Chicagu logo pro Českou školu T. G. Masaryka

Skauti z Petřin oslavili 95 let své existence

U Spejblů oslaví Štědrý den

Galerie Anderle oslaví 10 let od založení, vstup je zdarma

Týden sportu zdarma otevře sportoviště v Praze 6

Hendikepovaní plavci na Strahově

Hledá se nový nájemce pro Kaštan

Soutěž ohleduplných letadel zná vítěze

Peníze z heren směřují do mládežnického sportu

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Vánoční Bazááár: pomožte a bavte se

Tramvaj opět jezdí Evropskou třídou

RADNICE PROSÍ: Neplňte posypové nádoby odpadem

Oprava stropní desky metra se prodlužuje

Radnice startuje projekt „Škola na dotek“, děti se budou učit pomocí tabletů

O nejhezčí vánoční stromeček

V Břevnově stojí největší modulová školka

Rodiče mohou vybírat školu pro prvňáky

Nejvstřícnější úředníci jsou v Praze 6

Odešel „Muž, který nikdy nebyl IN“

Budova LINE má územní rozhodnutí

Polyfunkční budova „LINE“, která má dotvořit podobu Vítězného náměstí, má územní rozhodnutí. Investor, akciová společnost Vítězné náměstí, nyní dokončuje dokumentaci pro vydání stavebního povolení.

Územní rozhodnutí není pravomocné a do 4. 12. bylo možné se proti němu odvolat. Investor s touto možností počítá a je na ni připraven. „Jako každá výjimečná stavba se i tato potýká s řadou připomínek, které prodlužují proces realizace. Přesto nadále počítáme s harmonogramem výstavby v letech 2014 až 2016,“ řekl Jan Chromeček, předseda představenstva akciové společnosti Vítězné náměstí, která je investorem projektu. S ohledem na soulad projektu s územním plánem i regulačními podmínkami pro dané území a kvalitní přípravou celého řízení investor věří, že bude územní rozhodnutí potvrzeno i případným odvolacím orgánem.

Do samotného územního řízení podalo námitky osm občanských sdružení, další námitky vznesli sousedé jako účastníci řízení. Týkaly se například výšky stavby nebo jejího sporného architektonického přínosu do území. Stavební úřad Prahy 6 hodnotil soulad stavby s územním plánem i v procesu řízení projednávané námitky veřejnosti. Shledal, že záměr je z hlediska funkčního využití území v souladu s územním plánem a centrální náměstí je schopno budovu daných parametrů dle posouzení stavebního úřadu unést. Vzhledem k tomu, že proces včetně doložených stanovisek vyzněl ve prospěch stavby, vydal územní rozhodnutí. Kompletní zdůvodnění lze nalézt na www.praha6.cz na úřední desce.

Moderní budova Line, nazývaná též Lední medvěd, má přinést do centra Prahy 6 rozšíření občanské vybavenosti. Vedle administrativních ploch jsou připraveny prostory pro plánovanou kavárnu, menší obchody a další služby. Budova má vyrůst na obecním pozemku. Do pokladny městské části ročně přinese 4,4 milionu. Po vydání kolaudačního souhlasu se nájem zvedne na devět milionů korun.

Projekt LINE architekta Radana Hubičky byl v září oceněn jako nejlepší Architektonický projekt roku 2013 v rámci soutěže Stavba roku. „Je dobře, že budova budí diskuze. Jsou důkazem, že návrh není běžnou šedí architektonické práce. Jsem přesvědčen, že se budova stane po svém dokončení symbolem moderní architektury v Praze,“ komentoval výsledky soutěže architekt Hubička. Více o připravované stavbě na www.viteznenamesti.cz

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz