www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201303.pdf
(formát PDF, velikost 3.8 MB)

Praha 6 se loučí se zimou

Senioři z Prahy mají svůj web

Světový den ledvin nabízí bezplatná vyšetření

V oboře Hvězda i v Divoké Šárce se obnovují původní dřeviny

Na místě činžovní vily z 20. století vyroste nová rezidence

Usedlost Petynka není kulturní památkou

Nová budova Ústavu organické chemie dotvoří komplexní zázemí pro vědce

Zdeněk Kovanda, ředitel strážníků v Praze 6: Prioritou je dbát na dodržování pravidel

Centrum služeb 10 let pomáhá studentům ČVUT

Beseda u cimbálu Na Kajetánce

Frisbee turnaj na Petřinách

Děti na Šestce zabaví Majda

Fotbalová Dukla láká na posily v týmu a rekordní počet 8150 míst

Dejvické divadlo ovládlo ceny Alfréda Radoka

Oldřich Kulhánek dostal Cenu Vladimíra Boudníka in memoriam

Rakouský večer v bráně

Kurz fotografování pro seniory

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Půdy se změní na byty

Tramvaje na Petřiny pojedou oklikou

Sněhová pohotovost se postarala o schůdnost chodníků

Praha 6 a FK Dukla Praha: Memorandum podpoří mládežnický fotbal

Praha 6 má nejlepší web

Granty podpoří aktivity

Sociální granty rozděleny

Letiště učí děti z Prahy 6 ekologii

Praha 6 připravuje grantové řízení

Zastupitelé diskutovali o výstavbě na Kulaťáku, shodu nenašli

Lidé se seznámili s problematikou nájmů na semináři

19. masopust se vlnil v rytmu hudby

Prázdninový provoz v mateřských školách nabídne spektrum aktivit

Starostka přivítala první letošní pražánky

Na místě činžovní vily z 20. století vyroste nová rezidence

V současné době probíhá v  Bubenči výstavba nového rezidenčního projektu na pozemku původní činžovní vily.

Vila č. p. 23 byla v průběhu minulého století několikrát přestavována a špatný statický stav již v posledních letech bydlení neumožňoval. Na místo zchátralého torza objektu zde do konce roku vyroste rezidence s  názvem Bubeneč Gardens.

Za svou dlouholetou existenci prošel dům č. p. 23 několika přestavbami, nevkusnými úpravami a jeho součástí bylo i několik velmi nepovedených dostaveb, které nakonec vedly k částečnému zbourání objektu a jeho dalším nekoncepčním úpravám.

Vila byla postavena ve stylu stavitelské moderny s využitím prvků romantismu a lidového stavitelství v roce 1913. V 30. letech 20. století byl dům poprvé přestavěn a rozšířen. Po 2. světové válce byly v domě prováděny další úpravy, dle potřeb tehdejšího komunistického režimu, přičemž ve výsledku dům obývalo pět rodin. Dům sice dlouhá léta sloužil svému účelu a byl dokladem dobového vkusu a úrovně bydlení v této lokalitě, ale časté neodborné zásahy do architektury zejména v druhé polovině 20. století vedly k neestetickému vzhledu, který nerespektoval původní architektonické řešení ani tektoniku fasády. Současný majitel a developer získal dům v roce 2011 v době, kdy již byl dům byl několik let prázdný a ve velmi zchátralém stavu – zbaven části střešní krytiny, oken, dveří a též prvků dobového řemesla. Celkový vzhled domu a jeho stavebně technický stav budil v lokalitě spíše rozpaky, a proto se po dlouhém zvažování všech možností přistoupilo k demolici a výstavbě nového objektu, jako nejvhodnějšímu řešení, které této části Bubenče více vyhovuje, co do vzhledu a respektování současných poměrů této lokality.

Hlavním cílem pro vznik projektu Bubeneč Gardens bylo především postavit rezidenční dům, který by splňoval nejnáročnější požadavky na zdravý a kvalitní životní styl. Ojedinělá budova bude tvořena sedmi bytovými jednotkami. Při realizaci projektu budou použity vyspělé technologie a obnovitelné zdroje v kombinaci se „smart home“ řízením bytu, díky čemuž bude dosaženo velmi nízkých provozních nákladů. Působivým aspektem celého projektu bude také vertikální zahrada na fasádě domu. Výstavba rezidenčního projektu Bubeneč Gardens představuje inteligentní formu bydlení a svou originalitou se hodlá zařadit k dalším významným budovám prestižní lokality Prahy 6.

 

Rezidenční projekt Bubeneč Gardens má ambice zařadit se mezi ostatní významné a architektonicky zajímavé stavby v Praze 6. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz