www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200911.pdf
(formát PDF, velikost 3.1 MB)

Praha 6 má vlastní plán, jak zajistit úklid sněhu v nových podmínkách: Sněhovou pohotovost

Posvícenské veselí narušila nehoda

Boží muka zpátky na Břevnově

Sedmihlásek dává radost již 35 let

Další zachráněná památka: Kaple sv. Michala na Pernikářce

Věda a slavná stavba Prahy 6

Pozvánka do světa badatelů

Vlastivědné vycházky

Caramelka tančí přes oceán do Prahy

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy - Stanice techniků

DDM U Boroviček na Bílé hoře

Radnice Prahy 6 myslí na seniory, ti se bavili i sportovali

Senioři zkoušeli Unicurling

Výstava nabídne pohledy o dvacet let zpět

Nová Galerie Národní technické knihovny zve na scénografii

Roční školné získal malý Tomáš z azylového domu

Keplerovo gymnázium má novou tělocvičnu

ČVUT si polepšilo

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Razí se poslední část Blanky, tunel Brusnice

Trhliny s Blankou nesouvisí

Kolem Hradčanské autem jen Na Valech

Tramvajové spojení s Letnou obnoveno, linka X-1 se ruší

28. října si Praha 6 připomněla 91. výročí vzniku samostatného Československa

Chodníkový program se dostal přes sto hotových ulic

www.jakdoskoly.cz poradí rodičům školáků

Italské speciality nebudou

Granty na příští rok vyhlášeny, letos poprvé i na webu

Park Ve Struhách prolne člověka s přírodou po japonsku

Špagety ve školní jídelně servíroval známý kuchař

Kino Ořechovka se opravuje, otevře snad za půl roku

Jáma lvová pro talentované děti

Výstava německé malířky Sigrid Engelbrecht z partnerského města Bayreuthu

Park Ve Struhách prolne člověka s přírodou po japonsku

Bubenečský park Ve Struhách mezi ulicemi Chittussiho a Na Marně, v těsné blízkosti Stromovky, není z těch, kterými by se městská část mohla chlubit. To se má začít měnit v příštích měsících. Místo, které je dosud spíše psími záchodky, povznese orientální filozofie.

„Rekonstrukce parku Ve Struhách je jedním z nejzajímavějších projektů, které městská část připravuje. Vznikne zde unikátní park s prvky orientální zahradní tvorby,“ představuje projekt radní pro životní prostředí Jan Záruba.

Zajímavý terén parku, včetně výrazné rokle s místní vodotečí, propojili projektanti z firmy DHV CR s nápadem na vytvoření zahrady založené na japonské filozofii životní cesty. Základní koncepce řešení parku vychází z představy o životní cestě, která se objevuje v řadě symbolů asijských kultur. Projektanti ji dokázali promítnout do celého návrhu rekonstrukce. Symbol neuzavřeného obdélníku v japonské filosofii představuje ideální životní cestu počínající v levém spodním rohu zrozením, pokračuje cestou dospívání a končí v levém horním rohu. Příčná strana představuje dospělost naplněnou láskou, harmonickou péčí o rodinu, prací a získáváním životní moudrosti. Sestupná hrana znamená cestu stárnutí, plnou moudrosti a životní harmonie. Životní cesta končí v pravém spodním rohu pobytem v ráji.

Novým srdcem parku se stane pavilon a hospodářská budova, jež dohromady tvoří kompoziční celek určený k pořádání příležitostných společenských akcí, vernisáží či ukázek řemesel spojených s asijskými tradicemi.

„Vzhledem k náročné terénní morfologii je přístupna pouze malá část této plochy. Proto byly navrženy nové cesty a odpočinková místa, která v parku umožní nerušené posezení a prostor pro meditaci či čtení,“ vysvětluje projektantka Lenka Fischerová ze DHV CR.

Japonci radili
Návrh parku byl již v samém počátku konzultován s  předsedou japonské zahradní asociace Eišinem Haradou, který je autorem japonské zahrady Šówa-en v plzeňské zoo. O detailech projektu jednali projektanti i zástupci radnice i s japonskými architekty a zahradníky. Architekt Šimpei Yamaguči navrhl design jednotlivých objektů. „Každé místo, pro které vytvářím návrh, musím vždy osobně navštívit, abych mohl najít genius loci daného místa, načerpat inspiraci a vybrat pro daný prostor správný přístup k jeho řešení,“ řekl architekt Yamaguči. „Nejde jen o to prostě a jednoduše uplatňovat tradiční japonský design – vždy se snažím najít způsob, jak propojit charakter řešeného místa s japonskými tradicemi. Proto v tomto parku nenajdete žádné „typické“ prvky japonských zahrad, s výjimkou jemných detailů v podobě specifických japonských metod spojování materiálů, a především pak nenásilného propojení prostoru, obývaného lidmi, a přírodou,“ dodal architekt s tím, že japonská architektura staví právě na jemných přechodech mezi přírodou a lidmi. 

V současné době je vydáno územní rozhodnutí a zpracovává se projektová dokumentace k vydání stavebního povolení. Vlastní realizace parku by měla být dokončena v příštím roce. „Park se poté stane místem pro relaxaci, meditaci, ale i pro různé menší společenské a kulturní akce,“ vysvětluje radní Záruba.

Bubenečští obyvatelé získají jakousi veřejnou botanickou zahradou. I kvůli možnosti nerušeného odpočinku bude do budoucna oplocena. Chittussiho ulice zůstane i nadále průchozí pro veřejnost. Režim parku je plánován, stejně jako u ostatních veřejných a botanických zahrad, s otevírací dobou v denních hodinách.

 
V oploceném parku Ve Struhách by měly vyrůst zahradní altánky, také skladba zeleně bude odpovídat asijskému typu zahrad.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz