www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200502.pdf
(formát PDF, velikost 3.5 MB)

Zastupitelé řekli NE rychlodráze

Praha 6 je od ledna větší

Bruslí se na Džbánu i v hale

Městská policie řeší problémy pořádku v Praze 6

S čím na Městskou policii 

Únorový výlet do muzea

Mezi svými vrstevníky - seniory

Stačil jeden den a šestka byla pod sněhem

Na náměstí ve Střešovicích kdysi měla stát škola

Na Petřinách znovu otevírají třídy pro sportovce

Čestní občané a zástupci radnice snídali společně

Studenti ČVUT porazili v bowlingu vedení rektorátu i Prahy 6

Malíř Dědina slavil úspěchy především ve Francii

Na jaře bude obora Hvězda „jako nová“

Skleňák bude mít opravený kabát

Děti se rozhodly, že vydělané peníze darují potřebným

Miliónová pomoc Asii

Rozhovor se starostou Tomášem Chalupou

Také řekli o rychlodráze

Ze zastupitelských klubů

Na sociální granty radnice letos rozděluje více peněz

Jak dál s placením v mateřských školách?

Dejvická je nejvytíženější stanicí metra

Do dubna budou schváleny ceny dvou tisíc bytů

Nová kampaň učí správně třídit odpad

Rozhovor s místostarostkou  Marií Kousalíkovou

ZŠ Červený Vrch bez bariér

Co se chystá Na Dlouhém lánu?

Nápady si tak létají vzduchem, říká výtvarník Jiří Slíva

Na náměstí ve Střešovicích kdysi měla stát škola

Urbanistickou skladbu Střešovic tvoří v podstatě dva celky. Jednak je to zástavba původní vesnice raně středověkého původu (dnes zachovaná jen torzovitě), jednak vilová zástavba z doby první republiky (Ořechovka, Baterie).

Někdejší vesnice byla ulicového typu, domky se rozkládaly podél cesty k Veleslavínu (dnešní ul. Nad Hradním vodojemem), takže neměla přirozený střed, náves. Koncem padesátých let minulého století byl zbořen domek čp. 14, stojící na obezděné terénní vyvýšenině, která byla současně srovnána na úroveň okolního terénu. Tím vznikl volný prostor, jakási druhotná náves (v ul. Nad Hradním vodojemem, v sousedství řeznictví).

Vilová čtvrť Ořechovka (pův. Vořechovka) byla urbanisticky jednotně řešena (1919–1929) a pochopitelně se od počátku počítalo s ústředním náměstím. Vzniklo jižně od. tzv. ústřední budovy čp. 250 (projektované arch. Jaroslavem Vondrákem), která se stala obchodním a společenským střediskem vilové kolonie. Umístění v ní našla řada obchodů, biograf, restaurace a kavárna s vinárnou, pošta i ordinace lékařů. Prostor náměstí byl stavebně uzavřen do roku 1926. Název Hlavní náměstí byl však jen názvem neoficiálním. Podle původního projektu se počítalo, že na náměstí, před ústřední budovou, bude postavena škola. Obyvatelé Ořechovky, organizovaní ve spolku „Beseda na Vořechovce“ však upozorňovali na zbytečnost takového řešení. Veškerá věková skladba nových obyvatel vilové kolonie ukazovala, že dětem z Ořechovky svou kapacitou dostačuje a i v budoucnu bude dostačovat dvoupatrová budova školy v nedalekých starých Střešovicích. Přitom vilové městečko, oddělené nezastavěným územím od ostatní střešovické zástavby, potřebovalo ústřední prostor. Návrh na definitivní vyřešení prostoru, počítající s trvalým zachováním funkce hlavního náměstí, vypracoval arch. Alois Dryák. V průběhu roku 1927 byl projekt skutečně realizován. Do parkové úpravy byly citlivě zasazeny tenisové kurty, dětské hřiště i sáňkařské dráhy. V roce 1928 byl v parčíku v jižní části náměstí postaven pomník střešovickým padlým z první světové války, provedený sochařem Josefem Fraňkem za vedení jeho učitele prof. Bohumila Kafky a za architektonické spolupráce Aloise Dryáka (návrh podstavce). V roce 1930 dostalo prostranství oficiální název – náměstí Na Ořechovce – v šedesátých letech minulého století změněný na Macharovo náměstí (básník J. S. Machar, 1864–1942, žil dlouhá léta ve vile v nedaleké ulici Cukrovarnické).

Budoucí Macharovo náměstí na Ořechovce, pohled od SZ.

Vilová zástavba pokračovala i v průběhu dvacátých a třicátých let minulého století také v dalších částech katastru Střešovic. Rozlehlejší urbanistický celek tehdy vyrůstal na návrší Baterie, na rozhraní katastrů Střešovic a Břevnova. Ve Střešovické části tohoto území vzniklo náměstí s centrální parkovou plochou, v jejíž východní části v pohledově dominantní poloze stojí evangelický kostel, postavený v letech 1937–1939 podle projektu arch. Bohumíra Kozáka. Ačkoliv celý zdejší prostor byl upraven již kolem třicátých let, úředně byl název náměstí Před Bateriemi schválen až roku 1957. Použito bylo starého pomístního názvu, připomínajícího, že při obléhání Prahy Prusy roku 1757 se zde rozkládaly pruské dělostřelecké baterie, ostřelující Hradčany a Strahov.

Michal Flegl

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz