www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200610.pdf
(formát PDF, velikost 6.4 MB)

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Nejlepší učitelé dostali ceny

Čestná občanství převzali známí umělci

Otevření obchodního komplexu Šestka se blíží

Stát uspěchal novelu zákona pro podnikatele

Dům dětí předvedl světový rekord

Školáci se rozloučili s létem a zahájili sportovní sezónu

I vozíčkáři potřebují plnohodnotný život

Červený vrch viděl pohár pro mistra rugby

Poháry cyklistům předala Katka Neumannová

Divoký Šárka je pro náročné

Psí kampaň ukončil odvážný klip

Kytarový festival zahajuje v Dejvickém divadle

Knihu o Břevnově pokřtili místní patrioti

Diváci si zpívali mezi stromy s Mařenkou a Jeníkem

Cyklostezka pokračuje k Dejvicím

Radnici došla trpělivost: vnitru hrozí obrovské pokuty

Zastupitelé jednali naposledy

Zřícenina Baba svítí

Ladronka i s celým areálem je Stavbou roku 2006

Na Břevnově lze posilovat pod širým nebem

Senioři budoumít očkování zdarma

Roztocká průjezdná o měsíc dříve

Lidé se veselili za tolary

Hledání sedmi divů pokračuje i po výstavěání sedmi divů pokračuje i po výstavěů pokračuje i po výstavě

Zapojte se a volte Sedm divů Prahy 6rahy 6 na www.praha6.cz nebo v informačních kancelářích

Dům pro seniory se začíná stavět

Přehlídka moderních sportů zaplnila pláň

V Bílé objevili základní kámen

Hlavně nesmí býti smutno…

Zřícenina Baba svítí

Jednu z nejzajímavějších dominant Prahy 6 je možné obdivovat i v noci. Radnice nechala nasvítit zříceninu Baba. Místo, ze kterého je ve dne krásný na sebe bude právem upozorňovat i po setmění.

Babu vybrala k nasvícení městská část právě kvůli jejímu umístění. „Je to na kopci a je to objekt, který k zajímavostem Prahy 6 prostě patří,“ řekl mluvčí radnice Martin Šalek. Zřícenina stojí na samém okraji ostrohu nad Babskými skalami a podle jedné z verzí byla v 19. století nově vystavěna v duchu tehdy módního romantismu. Podle jiné jde o zbytek staré kaple nebo budovy dávného viničního lisu, obdobu trojské usedlosti Sklenářka. Zřícenina Baba je atraktivní natolik, že se tam nechávají některé páry i oddávat.

Radnice nechává nasvítit každý rok zajímavé nebo historické památky. Kromě Baby se tak večer rozsvěcí ještě kostel sv. Matěje na Hanspaulce, kostel sv. Norberta ve Střešovicích a kostel sv. Gotharda v Bubenči. Součástí slavnostního rozsvícení byla hudební kompozice „Hudba při Babu“, kterou jí věnovali Markéta Zdeňková, Zdeněk Zdeněk a František Kop.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz