www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200602.pdf
(formát PDF, velikost 3.3 MB)

Prodloužení metra jde do plánu Prahy

Třídění odpadu se rozšiřuje

Přátelství s Japonci trvá

Pozvánka do knihovny

Asociace průvodců zve na prohlídku Prahy

Do školky nanečisto

Za naší a africkou kulturou

Z Dlouhého lánu až na konec světa

Lovecký letohrádek v oboře býval malým hradem

Beachházená i v zimě

Včera neděle byla ...

Školáci pomohou počítat pražské veverky

Výročí v klášteře

Ocenění pro Dubový Mlýn

Ondřej Hejma: Jedu si po dvou kolejích

Zima na šestce: pro každého trochu jiná

Nekonečný úklid

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Ulice by mohly ožít restauracemi

Živnostenský odbor uložil pokuty za čtvrt milionu

Ze zastupitelských klubů

Radary na šestce: pokuty za 5 milionů

Na skleničku s velvyslanci

Praha 6 má další kamery, mají omezit hlavně vykrádání aut

O kamerovém systému s předsedou bezpečnostní komise Oldřichem Kužílkem

Prvňáčci byli u zápisů do škol

Školáci si vylepší učení díky grantu

Předzahrádky na Dědině: lidé nechtějí lavičky

Všímavý soused dopadl muže, který okrádal důchodce

V přízemí Skleňáku budou svatby i kavárna

Je lékařská péče na pohotovosti kvalitní?

V TyfloCentru Praha pomáhají nevidomým a slabozrakým lidem

O kamerovém systému s předsedou bezpečnostní komise Oldřichem Kužílkem

  • Prahu 6 hlídá téměř 50 kamer. Vnímáte to jako přínosné pro větší bezpečnost?
  • Jste spokojený s rozmístěním kamer na území Prahy 6?
  • Naše městská část ročně investuje 3 miliony korun do městského kamerového systému. Jiné městské části neplatí nic a vše hradí magistrát. Proč my doplácíme?
  • Má komise kontrolu nad tím, aby prostřednictvím kamer nemohlo být narušeno soukromí lidí?

Prahu 6 hlídá téměř 50 kamer. Vnímáte to jako přínosné pro větší bezpečnost?

Bohužel příliš ne. Z údajů, které máme k dispozici, nevyplývá, že by se díky kamerám snížila kriminalita. Fakticky je to tak, že ve dvou kamerami nejvíce obsazených lokalitách v Břevnově a v Dejvicích za poslední dobu pouliční kriminalita narostla. Jediné místo, kde lze s jistotou říci, že to bylo přínosem, je parkoviště v ulici Parléřova, kde se hodně vykrádala auta. Jsem rád za každý případ, který se povede díky kamerám vyřešit, ale systém nedokáže vytlačit kriminalitu z města. Zatím není jasně prokazatelná přímá úměra mezi investicí do kamerového systému a snížením kriminality.

Jste spokojený s rozmístěním kamer na území Prahy 6?

Bezpečnostní komise přinutila policii, aby poskytovala údaje o pouliční kriminalitě. Do mapy zakreslujeme frekvenci trestných činů v jednotlivých ulicích. Kamery jsou umístěny tam, kde nejvíce dochází ke krádežím, vykrádání aut a kapsářství. Bohužel víme ale jen to, že se například na Bělohorské stal určitý počet činů, ale nevíme kde přesně, zda u kláštera nebo u Pyramidy. Proto na naši žádost bude policie poskytovat komplexní sdělení o tom, kdy a co která kamera zachytila. I přesto jsou podle mne podklady nedostatečné a nekonkrétní.

Naše městská část ročně investuje 3 miliony korun do městského kamerového systému. Jiné městské části neplatí nic a vše hradí magistrát. Proč my doplácíme?

Tím, že Praha 6 přispívá na kamery, si kupuje zvýšený luxus ovlivnit to, kde kamery budou umístěné. Konkrétní stanoviště určují detektivové, ale po dohodě s městskou částí. Tak, aby to bylo co nejefektivnější. Díky příspěvku má také Praha 6 víc kamer, než jiné městské části. Na druhou stranu je možné spekulovat o tom, kolik by se za ty peníze mohlo zaplatit policistů.

Má komise kontrolu nad tím, aby prostřednictvím kamer nemohlo být narušeno soukromí lidí?

Žádnou takovou záruku bezpečnostní komise nemá. Ředitel policie nás ujistil, že pro kamerové pracoviště platí zvláštní režim a smí tam pouze povolaní. Záznamy z kamer se nahrávají a dá se zkontrolovat, kam byla kamera namířena. Navíc magistrát nyní připravuje softwarové opatření, které bude automaticky blokovat pohyb kamer směrem k oknům.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz