www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 6/2017

Poliklinika Pod Marjánkou kulturní památkou

Na základě žádosti několika občanů Ministerstvo kultury prohlásilo začátkem května budovu polikliniky Pod Marjánkou za nemovitou kulturní památku. Pro Prahu6 to znamená komplikace při přípravě rekonstrukce, která se tak prodlouží a prodraží, protože každý detail musí být konzultován s památkáři.

Školství v Praze 6 pracuje na vizi rozvoje

Praha 6 plánuje do roku 2022 přes 500 nových míst ve školkách a 500 ve školách. V současnosti je městská část zřizovatelem 15 základních a 33 mateřských škol, z nichž 19 funguje samostatně a 14 při základních školách. Kapacita škol činí 9500 a školek 2975 míst. V následujících letech se připravuje jejich rozšíření. 

Ivan Trojan

Pomáhat patří k životu

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz