www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 6/2010

Dětí přibývá, Praha 6 staví školky

Praha 6 staví novou mateřskou školu. Bude moderní, nízkoenergetická, praktická. A hlavně, už od podzimu ji bude navštěvovat stovka dětí, které se při zápisech do školky nedostali.

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

  • Jak hodnotíte výsledek a průběh voleb do sněmovny a co bude znamenat pro Prahu 6?
  • Letní měsíce budou dalším testem pro lidi žijící v oblastech dotčených výstavbou městského okruhu. Daří se radnici nějak zhoršené podmínky lidem kompenzovat?
  • ...co konkrétně jste prosadili?

Zodpovědná Praha 6: volily téměř tři čtvrtiny voličů

Celkem 55 222 platných hlasovacích lístků bylo vloženo do uren ve 104 volebních okrscích v Praze 6 o posledním květnovém víkendu při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Na radnici bude babybox

První pražský babybox na levém břehu Vltavy bude během léta umístěn v budově radnice Prahy 6. Zajistí to dohoda městské části se sdružením Babybox pro odložené děti – STATIM.

Zájem o školky je enormní

Mateřské školy v Praze jsou zaplněné do posledního místa. A stejně musely ředitelky řadu rodičů odmítnout. Z celkově 1212 žádostí bylo vydáno 732 rozhodnutí o přijetí. Dalších 150 dětí přijmou po prázdninách v MŠ Velvarská a Červený vrch.

Letadla znovu soutěží

Letiště společně s Prahou 6 zahájilo čtvrtý ročník soutěže o nejtiššího dopravce v Ruzyni. Do soutěže bylo zařazeno 10 leteckých společností, které v letošním roce létají na pražské letiště nejčastěji.

Lidé se mohou ptát na stavbu metra

Informační centrum ke stavbě prodloužení metra A je od května vprovozu. Nachází vulici KLánu 2. Pro veřejnost bude otevřeno každé úterý od 14 do 18 hodin, k dispozici je i telefon 235 314 109. Po předchozí domluvě je možno sjednat i skupinové návštěvy sodborným výkladem.

Svatovítská ulice je od června bez tramvají

Tramvaj ze Svatovítské mizí na tři měsíce. Nahradí ji autobusy. Důvodem je dostavba nového mostu a další stavební práce na městském okruhu.

Proti hluku nová okna

Domy zatížené objízdnou trasou kvůli uzavření části Patočkovy ulice dostanou nová okna. Je to součást protihlukových opatření, která prosazuje Praha 6. Výměna se týká patnácti domů ovlivněných nárůstem hluku.

Obecní domy na internetu

Domy, které zůstávají v majetku městské části, budou v centrální databázi na internetu. Každý tak bude mít možnost nahlédnout do hospodaření domu a zjistit, kolik peněz se vynaložilo na opravy nebo vybralo na nájemném. Celkem se jedná se o 83 domů v majetku Prahy 6.

Tříděný odpad se ukryje pod zem

Praha 6 má své první podzemní kontejnery na tříděný odpad. Jsou elegantní a nehyzdí okolí. Zatím jsou na třech místech a brzy přibudou další.

Procházky ulicemi budou poučné, vypoví o osobnostech

Josef Suk byl hudební skladatel pozdního českého modernismu, Charles de Gaulle francouzský generál, státník, prezident. Stručné, ale cenné informace o osobnostech a událostech, po kterých jsou pojmenovány ulice vPraze 6, podávají lidem dodatkové tabulky umístěné pod těmi s názvy ulic. Jako první byly slavnostně odhaleny tabulky právě vulicích Sukova a Charlese de Gaulla.

Břevnovská MŠ Jílkova oslavila padesát let

Mateřská škola Jílkova na Břevnově oslavila 50 let svého trvání.

Domov seniorů otevřel nové oddělení sodlehčovací službou

Domov pro seniory Elišky Purkyňové v Dejvicích rozšířil nabídku odlehčovací služby na nově zřízeném oddělení. Tzv. respitní péče je určena seniorům, kteří potřebují krátkodobý azyl po dobu, kdy se o ně jejich pečovatelé nemohou starat. Devatenáct nových lůžek na novém oddělení bylo slavnostně otevřeno v květnu.

Pohlednice dětí z Prahy 6 vyhrála

Děti ze 4. A základní školy nám. Svobody si zahrály na filmaře a sklidily velký úspěch mezi konkurencí z celé republiky. Zvítězily v 9. ročníku celostátní soutěže Video pohlednice zmého města. Projekt, který musí být v angličtině, měl název Little Guides from Prague 6.

Ve Hvězdě se tančí a zpívá

Promenádní koncerty ve Hvězdě mají za sebou první dva víkendové koncerty a celá série pokračuje během června.

Děti ze školek soutěžily pod olympijskými kruhy

Mateřské školy z Petřin se v květnu utkaly při své čtvrté olympiádě. Pořádala ji stejně jako vminulých letech mateřská škola Bubeníčkova.

Opravený vnitroblok má nové hřiště

Necelé tři miliony korun stála městskou část rekonstrukce vnitrobloku domů při ulici generála Píky v Dejvicích, která byla dokončena na konci května.

Pro cvičení venku vznikl další areál

Další skvělou možnost, jak aktivně trávit volný čas v místě svého bydliště, mají lidé vokolí Červeného vrchu. Od května je ve vnitrobloku panelových domů mezi ulicemi Mozambická a Etiopská nová venkovní posilovna.

Dejvická československá připomněla osvobození a společnou minulost

Už pošesté si Praha 6 připomněla výročí konce druhé světové války kulturním programem na Dejvické třídě. Letošní program k 65. výročí nesl název Dejvická československá a měl lidem připomenout společnou minulost se Slováky. „Pokaždé mají oslavy trochu jiný příběh, tak jako byly rozmanité příběhy lidí, kteří bojovali za svobodu,“ řekl starosta Chalupa.

Závěr května patřil dětem

Děti v Praze 6 si vkvětnu užívaly. Buď se mohly jen tak bavit na dětských dnech nebo rozvíjet své dovednosti na akcích, které pořádaly organizace věnující se volnočasovým aktivitám dětí.

Dobročinný obchod Sue Ryder v Koulově ulici

Dobročinné obchody (ve Velké Británii známé jako charity shops) fungují na jednoduchém, leč v Čechách ojedinělém principu. Obchody přijímají dary (od jednotlivců, firem, návrhářů), které jsou následně prodávány v maloobchodní síti. Výtěžek, který je zprodeje získán, je využit na péči o seniory - klienty Domova Sue Ryder.

Hala na Kotlářce má vlastní šatny

Kvalitní zázemí vpodobě nových šaten a sociálního zařízení přibylo k víceúčelové hale na Kotlářce. Halu využívají především mládežnické oddíly florbalu Tatranu Střešovice. Slavnostního otevření nové části haly se konalo vkvětnu.

Sokol Střešovice oslavil 125 let

Jeden a čtvrt století od založení a dvacet let od obnovení činnosti si připomněli členové Sokola Střešovice, kteří se na oslavu sjeli dokonce zrůzných koutů republiky.

Animovaná „Červená Karkulka“ vyhrála Antifetfest

Třetí ročník amatérské filmové soutěže pro děti ze základních škol a studenty středních škol z Prahy 6 zná vítěze. V soutěži se sešlo celkem třináct filmů a o témata nebyla nouze. Filmová tvorba školáků měla být zaměřena na problémy závislostí.

Dagmar Nebeská opustila řady čestných občanů

Řadu Čestných občanů Prahy 6 opustila Dagmar Nebeská, funkcionářka Českého svazu bojovníků za svobodu. Zemřela v květnu.

Zemřel střešovický živnostník Hudera

V neděli 9. května zemřel zakládající člen Spolku břevnovských živnostníků a jeho dlouholetý místopředseda pan Jaroslav Hudera. Byl jedním z prvních živnostníků, který obnovil po roce 1989 rodinnou firmu úspěšně podnikající již za první republiky.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz