www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200901.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Radnice připravila další pomoc při deregulaci: přispěje lidem na nájem

Stromečky pro charitu

Po Petřinách létají papoušci

Takový byl rok 2008 v Praze 6...

Otázky a odpovědi

Městská část Praha 6 vyhlašuje 2. ročník amatérské filmové soutěže

Městští strážníci kontrolují zahrádkářské kolonie

Popmuseum ukazuje licenční alba, která vycházela za socialismu

Humanitární sbírka ošacení

Vlastivědné vycházky

Turnaj fotbalových přípravek vyhrála Dukla

Plavání postižených slavilo výročí na Strahově

Výstava šatů princezen do konce ledna

Festival „Sbohem opono“ připomíná pád železné opony

Zemřel Vok Malínský, organizátor výletů se Šestkou

Unijazz pokračuje v Kaštanu

S kolem tramvají i na Petřiny

Strážníci dostali Ježíška

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Šestku čekají investice do oprav domů, škol a veřejného pořádku

Praze 6 přibyl nový radní, Pollert rezignoval

Tisícovka návštěvníků si zazpívala Rybovu mši

ZŠ Emy Destinnové plánuje angličtinu v 1. třídě

Prvňáčci k zápisu

Zóny schváleny, na řadě je magistrát

Po Letné jen po provizorní silnici

Další úpravy v ulicích ochrání chodce

Památkový grant dostane Náhlovského vila

ÚVN má novou metodu vyšetření ORL

Krásné a veselé, vyzpívané Vánoce

Bariéry sníží hluk plochodrážních motorek

Praha 6 zazářila ve sběru zářivek

Padesátiletá škola „Na Dlouhásku“ omládla

Přehled článků čísla 1/2009

Radnice připravila další pomoc při deregulaci: přispěje lidem na nájem
Se začátkem roku přišla další vlna deregulace nájemného a soukromých domech. Některé obyvatele možná přivede navýšení nájmu do nelehké finanční situace. Zastupitelé proto rozhodli, že městská část nabídne lidem v tíživé situaci pomoc – přispěje jim na nájem.

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

  • V závěru roku každý trochu bilancuje i plánuje budoucnost. Co považujete za své dosavadní úspěchy?
  • Při takovéto rozsáhlé obnově jste ale přeci měli silného spojence, místní obyvatele…
  • Už jste to vlastně zmínil a je logické, že jako starost jste v poměrně častém kontaktu s občany. S čím nejčastěji přicházejí?

Šestku čekají investice do oprav domů, škol a veřejného pořádku
Základní dokument pro hospodaření městské části schválili zastupitelé těsně před Vánoci. Vyplývá z něj, že pro letošní rok počítá městská část s příjmy ve výši 921,6 milionů korun. Předpokládané výdaje budou tvořit jednu miliardu 658 milionů.

Praze 6 přibyl nový radní, Pollert rezignoval
Radnice Prahy 6 má od prosince nového radního Ondřeje Balatku. Ten byl dosud členem zastupitelstva za ODS a členem odborných komisí. Uvolněným radním byl zvolen v tajném hlasování na prosincovém jednání zastupitelstva. Na funkci neuvolněného člena rady kvůli pracovní vytíženosti naopak rezignoval Lukáš Pollert.

Tisícovka návštěvníků si zazpívala Rybovu mši
Česká mše vánoční opět naplnila Píseckou bránu a udělala pomyslnou tečku za vánočním programem.

ZŠ Emy Destinnové plánuje angličtinu v 1. třídě
ZŠ Emy Destinnové by mohla být další základní školou v Praze 6, která by již od 1. třídy vyučovala angličtinu.

Prvňáčci k zápisu
Zápisy do prvních tříd čtrnácti základních škol v Praze 6 budou probíhat od 20. ledna a potrvají do 4. února. Každá škola nabízí termín ve dvou po sobě jdoucích dnech v odpoledních hodinách.

Zóny schváleny, na řadě je magistrát
Parkování v Praze 6 budou možná již na konci roku určovat zóny placeného stání. Pokud je schválí pražský magistrát. Návrh na jejich zavedení v prosinci definitivně posvětili zastupitelé Prahy 6. Své rozhodnutí navíc opřeli o názor veřejnosti. Více než polovina dotazovaných obyvatel se v průzkumu vyslovila pro zóny.

Po Letné jen po provizorní silnici
Od ledna je výrazně omezen provoz na ulici Milady Horákové.

Další úpravy v ulicích ochrání chodce
Další tramvajové zastávky na Evropské mají rozšířené refýže, instalované zábradlí a přístřešky. Jsou to v obou směrech zastávky Bořislavka a Nad Džbánem.

Památkový grant dostane Náhlovského vila
První památkový grant, kterým městská část hodlá motivovat vlastníky památkově chráněných objektů k jejich ochraně, zná svého příjemce.

ÚVN má novou metodu vyšetření ORL
Střešovická vojenská nemocnice používá k vyšetření v oblasti ORL nejmodernější metody, které slouží k rozpoznání časných stadií nádorových onemocnění.

Krásné a veselé, vyzpívané Vánoce
Stovky lidí si v předvánoční době našly čas a vypravily se na představení do stanu, aby společně s umělci a vystupujícími dětmi strávily pěkné chvíle.

Bariéry sníží hluk plochodrážních motorek
Finanční příspěvek 200 tisíc pro Au-to klub Markéta schválili v prosinci zastupitelé. „Jedná se po dlouhých letech opět o příspěvek na věci, které jsou spojené s protihlukovými opatřeními,“ uvedl k tomu starosta Tomáš Chalupa.

Praha 6 zazářila ve sběru zářivek
Třídění nefunkčích žárovek z běžného odpadu se u obyvatel Prahy 6 setkalo s pochopením.

Strážníci dostali Ježíška
Dárky v hodnotě čtvrt milionu korun nadělila strážníkům Praha 6. Vybavení nakoupené podle přání městských policistů předal v prosinci starosta Tomáš Chalupa řediteli Městské policie v Praze 6 Viktoru Richterovi.

S kolem tramvají i na Petřiny
Cyklisté, kteří se chtějí dostat z Hradčanské na Petřiny a nechtějí šlapat do kopce, mohou od prosince využít o víkendech tramvaj.

Unijazz pokračuje v Kaštanu
Kulturní program v KC Kaštan, který je návštěvníky ceněn pro svoji pestrost a různorodost žánrů, bude dalších pět let zajišťovat občanské sdružení Unijazz. Zastupitelé prodloužili Unijazzu nájemní smlouvu a zároveň s ní schválili příspěvek ve výši dva miliony korun na činnost sdružení.

Stromečky pro charitu
Dražba vánočních stromečků v Písecké bráně vynesla 315 tisíc korun ve prospěch Základní speciální školy rehabilitační a autistické třídy z Alžírské ulice v Praze 6 pro děti s kombinací těžkého fyzického, mentálního a smyslového postižení a žáky s autismem.

Po Petřinách létají papoušci
Může se to stát i Vám. Jdete po Petřinách, zvednete hlavu a neuvěříte vlastním očím. Na větvi jeřábu sedí papoušek kakadu a ozobává jeřabiny. Opodál druhý.

Takový byl rok 2008 v Praze 6...
Ohlédnutí za loňským rokem.

Otázky a odpovědi
z www.praha6.cz

Městská část Praha 6 vyhlašuje 2. ročník amatérské filmové soutěže
„JDE TO I JINAK, aneb ANTIFETFEST PRAHA 2009“

Městští strážníci kontrolují zahrádkářské kolonie
Zahrádkářská sezóna začala... ale v trochu jiném smyslu. S příchodem zimy se do chatových a zahrádkářských kolonií začínají stahovat bezdomovci i delikventi.

Popmuseum ukazuje licenční alba, která vycházela za socialismu
Zajímavosti licenční politiky hudebních vydavatelství v socialistickém Československu ukazuje v Popmuseu v KC Kaštan výstava s názvem „Cizí desky v zemi český aneb Ochutnávka na samém kraji útesu“.

Humanitární sbírka ošacení
Od 12. do 16. ledna pořádá Diakonie Broumov ve spolupráci s mateřskými a školami v Praze 6 humanitární sbírku obnošeného šatstva, hraček, bytového textilu, apod.

Vlastivědné vycházky
Sobota 10. 1. Sváteční novoroční prohlídka Břevnovského kláštera a sobota 24. 1. Bubeneč ještě jednou

Turnaj fotbalových přípravek vyhrála Dukla
V předvánočním čase o předposledním prosincovém víkendu se konal v nafukovací hale na Hanspaulce tradiční turnaj mladších přípravek fotbalových mužstev z Prahy 6.

Plavání postižených slavilo výročí na Strahově
Unikátní projekt plavání tělesně postižených „Kontakt bB“ oslavil na Strahově desáté výročí. Součástí oslav se staly závody Strahov cup, kterých se zúčastnilo 81 postižených plavců, kteří měli šanci zamíchat pořadím II. ročníku Českého poháru v plavání tělesně postižených.

Výstava šatů princezen do konce ledna
Unikátní výstava Jak se oblékají pohádky, která nechává nahlédnout návštěvníky do šatníku filmových princezen, je pro velký úspěch prodloužena do konce ledna.

Festival „Sbohem opono“ připomíná pád železné opony
V lednových dnech si mnozí vzpomenou na pro komunistickou totalitu neslavně proslulý Palachův týden, kdy „komunistické mlátičky“ v rozpětí od 15. do 19. ledna ztloukly a zatkly stovky lidí, kteří si na Václavské náměstí přicházeli pietně připomenout 20. výročí upálení Jana Palacha. Od onoho lednového týdne uplynulo dvacet let.

Zemřel Vok Malínský, organizátor výletů se Šestkou
V prosinci ve věku jedenaosmdesáti let zemřel pan Ing. Vok Malínský. Pan Malínský, břevnovský rodák, v Praze 6 celý život žil a pracoval.

Padesátiletá škola „Na Dlouhásku“ omládla
Podobně jako v loňském roce ZŠ Pod Marjánkou dostala ke svým padesátým narozeninám dárek v podobě generální rekonstrukce školy, letos takový dostala základní škola Na Dlou hém lánu. Dokončení oprav celé budovy i půl století fungující výuky žáci, rodiče i učitelé řádně oslavili.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz