www.praha6.cz
email

Přehled čísel ročníku 2009

prosinec

200912.pdf
(formát PDF, velikost 4.4 MB)

listopad

200911.pdf
(formát PDF, velikost 3.1 MB)

říjen

200910.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

září

200909.pdf
(formát PDF, velikost 5 MB)

červenec

200907.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

červen

200906.pdf
(formát PDF, velikost 3.3 MB)

květen

200905.pdf
(formát PDF, velikost 2.8 MB)

duben

200904.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

březen

200903.pdf
(formát PDF, velikost 2.6 MB)

únor

200902.pdf
(formát PDF, velikost 3.4 MB)

leden

200901.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz